Belangrijke documenten

Voor nieuwe studenten
Hieronder vind je belangrijke documenten voor studenten die zich willen inschrijven of al wel ingeschreven zijn maar nog niet met de lessen zijn begonnen.

  • Locatiegidsen (ga naar Locaties en zoek de locatie waar je de gids van wilt raadplegen).

Voor huidige studenten
Als je je nu tijdens je opleiding afvraagt hoe bepaalde zaken zijn geregeld of waar je documenten over belangrijke zaken kunt vinden, dan kun je hieronder bij de downloads terecht.

De downloads hieronder hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Beroepspraktijkovereenkomst (BPV), de Onderwijsovereenkomst (OOK), aanvraag extra verlof studenten, het examenreglement, de examenwijzer inclusief klachtenregeling examinering, het studentenstatuut, de procedure klachtenafhandeling met stroomschema en het reglement bezwarencommissie.

Downloads