Studenten Civiele Techniek/Infra baggeren voor de kust van Dubai

1 april 2019

Op woensdag 27 maart bezochten studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra BOL4 de simulator van Van Oord te Rotterdam. Voorafgaand aan het bezoek werd door de studenten de werkwijze van baggermaterieel onderzocht. Dit werd ondersteund met een les en een practicum over vloeistofmechanica op RDM door Hogeschool Rotterdam. Dit alles in het kader van keuzedeel ‘Waterbouwtechniek’.

Verbinding met het bedrijfsleven
De opleiding kent al jaren een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Zo worden uitsluitend verdiepende keuzedelen aangeboden, die tot stand zijn gekomen door de opleiding in samenwerking met het bedrijfsleven. Er wordt continu gewerkt aan verbinding met het bedrijfsleven. Dit vraagt de nodige inspanning van de onderwijsorganisatie, maar resulteert in relevant onderwijs. Dit is niet alleen voor de keuzedelen het geval, maar ook voor alle theorie- en praktijklessen. De technische mbo-student is praktisch ingesteld en daar wordt zo veel mogelijk aan tegemoet gekomen.

Simulator
Tijdens het bezoek aan Van Oord speelden de studenten in de simulators tegen elkaar om de hoogst mogelijke productie te halen. Zo leerden ze voor de kust van Dubai de werking van een sleephopper, in de Rotterdamse haven de werking van een backhoe en voor de Nederlandse kust de werking van een cutter met persleiding. Het gaat bij het baggeren om de juiste verhouding van water en baggerspecie: een hoog watergehalte geeft te weinig productie, te weinig water stagnatie van de pompen. Na afloop bezochten ze het nieuwste LNG-baggerschip van de vloot van Van Oord. Een LNG-baggerschip is minder belastend voor het milieu vanwege de gasmotor als vervanging van de dieselmotor. Dit draagt bij aan duurzaamheid binnen de waterbouwsector.

Samenwerking onderwijs
Naast een goede samenwerking met het bedrijfsleven, kent de opleiding ook nauwe samenwerking met andere ROC’s waar dezelfde opleiding wordt aangeboden. Zo wordt in samenwerking met ROC Friese Poort en het bedrijfsleven het keuzedeel ‘3D modelleren in de infra’ aangeboden. Dit is een opstap naar BIM. Het bedrijfsleven is zeer enthousiast en biedt veel stageplaatsen aan. Dit leidt zelfs tot een overschot aan stageplaatsen. Verder gaan de studenten binnenkort op werkweek naar Ameland om het keuzedeel ‘Maatvoeringstechnieken’ uit te voeren. Het programma wordt met de gemeente Ameland samengesteld met echte praktijkopdrachten. Deze werkweek organiseert de opleiding samen met ROC Friese Poort voor ROC Amsterdam, Horizon College, Da Vinci College, ROC Midden Nederland, ROC West-Brabant en Hoornbeeck College. 

Meer over de opleiding? Bekijk de opleidingspagina Middenkaderfunctionaris infra, niveau 4.

Meer artikelen