Digitale ondertekening van overeenkomsten

Techniek College Rotterdam staat voor modern en uitdagend onderwijs waarin de student centraal staat en wij hem of haar opleiden voor de toekomst. Op het gebied van ondersteuning en administratie streven we naar een hoge mate van efficiency en duurzaamheid.

Techniek College Rotterdam gebruikt de 'digitale handtekening'. U kunt de praktijk (BPV-) overeenkomsten van uw stagiairs en/of BBL-medewerkers digitaal accorderen (ondertekenen). Ook studenten maken gebruik van digitale ondertekening bij hun praktijkovereenkomsten.  

Om het proces rond de digitale ondertekening soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat uw gegevens correct in het bronbestand van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zijn opgenomen. Wij vragen u daarom om regelmatig de e-mailadressen van uw praktijkopleiders en de wettelijke vertegenwoordiger te controleren en eventueel te corrigeren. Dit kan via de app van SBB of via MijnSBB op de website https://www.s-bb.nl/ .

De informatie wordt gebruikt in Stagemarkt, de bron voor onze gegevens ten behoeve van de overeenkomsten. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met uw opleidingsadviseur van SBB.

Uitleg en filmpje
Het leerbedrijf ​en de student krijgen per mail het verzoek de POK digitaal te ondertekenen. Zodra beide partijen digitaal hebben ondertekend, ontvangen beiden per mail een volledig ondertekend exemplaar.
Techniek College Rotterdam heeft voor u een filmpje gemaakt met een korte demonstratie van de digitale ondertekening, het filmpje vindt u hieronder: