Informatie voor stage- en leerwerkbedrijven mbt coronavirus

Werken en leren is een belangrijk onderdeel van de opleidingen bij Techniek College Rotterdam. De in de tijd verworven kwalitatieve stage/bpv-plekken en de opgebouwde relatie met de bedrijven zijn voor Techniek College Rotterdam van enorme waarde. Door de uitbraak van het corona-virus moeten we met elkaar kijken hoe we de komende periode invullen.   

Welke consequenties hebben de maatregelen op de stage/bpv?  
Van de studenten die een stage/bpv volgen of nog gaan starten bij een bedrijf, wordt verwacht dat zij de afgesproken bpv-termijn voldoen. De studenten volgen hierbij de maatregelen van het bedrijf die in het kader van de Corona-preventie zijn genomen. Indien de gezondheid van de student niet meer kan worden gewaarborgd of hieraan twijfels ontstaan, moet het bedrijf en/of de student dit aangeven bij de bpv-begeleider. Het bedrijf, student en de bpv-begeleider overleggen samen hoe verder te gaan. Er zijn een aantal scenario’s hierbij mogelijk:  

1: De beroepspraktijkvorming stopt als gevolg van het verplicht of eigenstandige keuze sluiten van een leerbedrijf (bijvoorbeeld in de horeca). In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Zo nee, dan zal de beroepspraktijkvorming later ingehaald moeten worden, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur.   

2: Bij het verplicht of eigenstandige besluit door stagebedrijf de stage/bpv periode tijdelijk te onderbreken, willen we vragen de student een vervangende opdracht of opdrachten mee te geven om dit thuis te kunnen uitwerken (denk hierbij aan een begroting, nalopen/controleren van een ontwerp, procedures uitwerken, gebruikte materialen evalueren, verslagen maken, interne cursussen/trainingen van het bedrijf openstellen voor de student, e.d.). Deze vervangende opdrachten vallen onder de reguliere begeleiding van het bedrijf en de school. De praktijkovereenkomst blijft voor de volle bpv periode gehandhaafd.   

Welke consequenties hebben de maatregelen voor de bbl-studenten   
Techniek College Rotterdam leidt op voor het beroep. Wij vinden het dan ook van groot belang dat studenten aan het werk blijven. Tegelijkertijd begrijpen wij ook dat de situatie voor bedrijven en – instellingen verschillend is. In de bbl is er doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten van de bpv in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De beëindiging moet gemeld worden aan de begeleider van school. Samen met de student wordt gekeken wanneer de bpv kan worden voortgezet of wel bij hetzelfde bedrijf dan wel bij een ander leerwerkbedrijf.   

Leren op afstand voor bol- en bbl-studenten  
Als school vinden het we het belangrijk dat studenten door deze uitzonderijke situatie geen studieachterstand oplopen. We zijn daarom gestart (sinds 19 mrt) met het online aanbieden van lesstof (afstandsleren). Daarbij nemen we ook in acht wanneer we de online lesstof aanbieden, met de afspraken die met de student en het bedrijf gemaakt zijn.      

Bezoek aan het bedrijf 
De school blijft studenten (op afstand) begeleiden die hun stage continueren. In overleg met bedrijf en student, kan besloten worden de bezoeken tijdelijk te vervangen door Skypen, groeps-Whatsapp, Teams, Google Hangouts Meet e.d.  

Als u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande informatie kunt u met ons contact opnemen via [email protected] of bel met 088 - 9452777 tussen 09.00 en 16.00 uur.