Techniek College Rotterdam presenteert het keuzedeel Voorbereiding hbo

23 februari 2018

Op donderdag 22 februari presenteerde de werkgroep het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo, kvh 0125’ voor docenten, teamleiders, beleidsmakers en de directies van Techniek College Rotterdam, Albeda, Zadkine en Hogeschool Rotterdam.

Tegenslagen
Uit diverse onderzoeken van hogescholen blijkt, dat de uitval van mbo-studenten op het hbo verder teruggedrongen kan worden. Mbo-studenten hebben een grotere kans van slagen als zij namelijk beter voorbereid aan het hbo beginnen. Studievaardigheden als kritisch lange teksten lezen, analyseren, samenwerken, plannen en aan de planning houden, zijn basisvaardigheden op het hbo.

Tijdens het werken aan projecten op hbo niveau wordt het verschil met mbo duidelijk voor de studenten. Op het hbo is er namelijk minder intensieve begeleiding en als je als student niet weet hoe je je het werk moet aanpakken, dan wordt het lastig om het project te realiseren. Ook het beeld dat studenten hebben over kosten, werkhouding, inzet komt vaak niet met de werkelijkheid overeen.

Hbo-denkwijze
In het keuzedeel voorbereiding hbo, staat een vaktechnisch onderzoek centraal. Dit onderzoek doen studenten in een projectgroep. Op een hbo-werkwijze onderzoeken studenten een technisch probleem. Zij doorlopen de bekende onderzoeksfasen: oriënteren, verwerken van de informatie, een verslag schrijven en een presentatie van hun onderzoek houden. Een docent begeleidt het proces.

Loopbaan op het hbo
Binnen het keuzedeel wordt ook aandacht besteed aan de loopbaan op het hbo. Vragen die centraal staan: Ben je geschikt voor het hbo? Waar ben je goed in en welke vaardigheden verdienen aandacht? Dit deel bevat concrete lessen om aan deze vaardigeden te werken. Naast de leerstijlentest is er een spel om te testen hoe een student kan samenwerken.

Het keuzedeel voorbereiding hbo bevat naast een instructie voor studenten ook een docentendeel. Zoals examinering. Dit bestaat uit het verslag van het onderzoek en de daarbij behorende presentatie, een procesverslag van het onderzoek en een portfolio met uitwerking van opdrachten.

Meer artikelen