Vacature Hoofd Onderwijs & Kwaliteit

Organisatieprofiel Techniek College Rotterdam
Techniek College Rotterdam is in april 2016 gestart als samenwerkingsschool tussen Albeda  en Zadkine om gezamenlijk modern en toonaangevend technisch beroepsonderwijs in de regio Rijnmond te realiseren. Bij Techniek College Rotterdam kunnen studenten kiezen uit meer dan 70 mbo-opleidingen en kwalificatie-mogelijkheden, verdeeld over verschillende locaties. Onderwijstrajecten worden samen met het bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Het Techniek College Rotterdam telt circa 7500 studenten, heeft ongeveer 450 medewerkers en is hiermee één van de grootste aanbieders van techniekopleidingen op MBO-niveau van Nederland. Daarbij faciliteert Techniek College Rotterdam ook het duurzaam leren en verder ontwikkelen van technische medewerkers binnen de bedrijven of voor toetreders tot de technische arbeidsmarkt via haar contractonderwijs activiteiten.

Het Techniek College Rotterdam is georganiseerd in zes “Werelden” van techniek met ieder een eigen context: de wereld van IT & Online, de wereld van Maakindustrie, de wereld van Mobiliteit, de wereld van Lab & Research, de wereld van Proces en Maintenance, de wereld van Bouwen & Wonen.

De jonge samenwerkingsschool is nog op velerlei vlakken in ontwikkeling; het gezamenlijk zoeken naar structuren, systemen, spelregels, methoden, technieken, procedures, etc is nog onderdeel van verschillende besluitvormingsprocessen die afstemming op elkaar behoeven. Dat geldt ook voor het consistent en coherent samen leren werken vanuit een gemeenschappelijke besturingsfilosofie en de operationele vertaling daarvan in o.a. resultaatverantwoordelijke onderwijsteams. Voor het realiseren van de onderwijsdoelen en kwaliteitszorgactiviteiten voor de schooljaren 2018/19 en 2019/20 geeft het onlangs geaccordeerde Integraal Plan Onderwijs & Kwaliteit de concrete handvatten. De nog op en in te richten afdeling Onderwijs & Kwaliteit is een belangrijke schakel in de organisatie als het gaat om het organiseren van het leervermogen en de verbinding tussen de verschillende Werelden. Tegen deze achtergrond is Techniek College Rotterdam op zoek naar een Hoofd Onderwijs & Kwaliteit.

Functiebeschrijving
Het Hoofd Onderwijs & Kwaliteit geeft integraal leiding aan de nog verder op en in te richten afdeling Onderwijs & Kwaliteit en is lid van het Management Team. Hiërarchisch valt het Hoofd Onderwijs & Kwaliteit onder de directie van Techniek College Rotterdam. De afdeling is enerzijds verantwoordelijk voor activiteiten op beleidsmatig en onderwijskundig gebied en anderzijds voor de aansturing  van het centraal georganiseerde examenbureau. De precieze formatie van de afdeling is nog onderwerp van onderzoek en ontwikkeling.

Het Hoofd Onderwijs & Kwaliteit werkt samen met de onderwijsteams, de onderwijsteamleiders en de directie. Hij/Zij is op het niveau van Techniek College Rotterdam verantwoordelijk voor:

 • de planning en coördinatie van beleidsontwikkelingen en implementatie daarvan
 • onderwijskundige ondersteuning van onderwijsteams
 • de monitoring van de examinering (o.a. handboek examinering, examenreglement, etc)
 • activiteiten van het examenbureau
 • de kwaliteitszorg en het verzorgen van reguliere managementrapportages mbv van Power BI
 • de monitoring van doorlopende leerlijnen
 • operationele vertaling van (onderwijs)wetgeving naar zowel Techniek College Rotterdam als naar specifieke opleidingen
 • Leidinggeven aan de afdeling O&K (personele kant: gesprekscyclus) aan de hand van een teamplan O&K.

Vanuit zijn/haar functie levert het Hoofd Onderwijs & Kwaliteit een bijdrage aan de onderwijskwaliteit van de teams en stimuleert mede een professionele kwaliteitscultuur gericht op het continu leren en verbeteren van het onderwijs binnen Techniek College Rotterdam.

Van het Hoofd Onderwijs & Kwaliteit wordt verwacht dat hij/zij o.a. de (coördinatie van) onderstaande taken oppakt:

 • het samen met de teams realiseren van innovatie en vernieuwing voor de onderscheiden aandachtsgebieden;
 • het coördineren van de PDCA-cyclus op het niveau van Techniek College Rotterdam;
 • het verzorgen van reguliere managementinformatierapportages op het gebied van onderwijs en kwaliteit;
 • bouwen en sturing geven aan de afdeling O&K op basis van wat nodig is vanuit de samenwerkingsschool aan de hand van een teamplan O&K;
 • het actief deelnemen in relevante netwerken en overlegverbanden van Albeda en Zadkine.

Functie eisen

 • afgeronde studie op academisch niveau of aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • actuele werkervaring in een vergelijkbare functie binnen het MBO;
 • brede en actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en examinering, kwaliteitsborging en innovatie (binnen het MBO techniekonderwijs) en de wet- en regelgeving in het MBO die daarop van toepassing is;
 • open en toegankelijke manier van communiceren gericht op kennisdeling waarmee draagvlak en verbondenheid gerealiseerd wordt, zowel binnen de eigen afdeling als binnen de organisatie;
 • een brede, conceptuele blik gecombineerd met een pragmatische hands-on mentaliteit;
 • een dienstverlenende instelling met gevoel voor de organisatorische verhoudingen in en rond het samenwerkingscollege;
 • proactief en koersvast;
 • leidinggevende en veranderkundige ervaring.

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende functie op de Drutenstraat 2, Rotterdam. De aangeboden functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (€ 3512,- tot € 5158,- bruto bij een fulltime aanstelling van 36,86 uur).

Interesse?
Wil je meer informatie over de functie of ben je overtuigd van een goede match? Stuur dan je cv en sollicitatiebrief, met bronvermelding, voor 2 november 2018, naar Gerard van Velzen, HR adviseur TCR: G.vanVelzen@tcrmbo.nl