Basiscursus VCA voor laaggeletterden

De training VCA Basis voor laaggeletterden is specifiek ontwikkeld voor kandidaten met enige vorm van taalachterstand. Hierbij wordt voornamelijk gewerkt met visuele middelen en pictogrammen. Tijdens de training wordt gestuurd op mentaliteit, houding en motivatie. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats om de haalbaarheid in te schatten.

Voor wie?

Voor wie?

De basiscurus VCA voor laaggeletterden is specifiek bedoeld voor kandidaten met enige vorm van taalachterstand.

Meer over de cursus

Meer over de cursus

Tijdens de cursus leert u de volgende kennis en vaardigheden:

  • Veiligheid en ARBO-wetgeving
  • Bestrijding en beperking van ongevallen en incidenten
  • VCA, bedrijfsvoorschriften en procedures
  • Risicofactoren, gevaar afwenden, voorbereiden op noodsituaties
  • Taken, rechten, plichten en overleg
  • Ergonomische werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursusduur en startdata

Cursusduur en startdata

De cursus bestaat uit 5 lesdagen. Startdata in overleg.

Kosten en subsidie

Kosten en subsidie

Op aanvraag.

Examinering en erkenning

Examinering en erkenning

De cursus wordt afgesloten met een VCA-examen. Europees erkend, 10 jaar geldig.

Verwante cursussen

Verwante cursussen

-

Aanmelden

Duur
5 dagen
Kosten
Op aanvraag.
Certificering
Europees erkend, 10 jaar geldig
Cursusinhoud
Basiscursus VCA voor laaggeletterden

Downloads