ATEX 137 basis

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. U heeft dus te maken met ATEX als brandbare stoffen in de omgeving aanwezig zijn.

Waarin atmosferische omstandigheden omgevingscondities zijn waar:

  • de druk kan variëren tussen 80kPa en 110 kPa
  • de temperatuur varieert tussen -20 en 40 graden Celsius en
  • waar het zuurstofgehalte 21 / -1 % bedraagt

Voor wie?

Voor wie?

De ATEX 137 is bestemd voor de werkgever. Direct voortvloeiend uit de ‘ATEX 137’ is de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD), bestaande o.a. uit: identificatie en beoordeling van explosie risico’s. ATEX 137 is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving. De ATEX 137 is opgenomen in de ARBO wetgeving.

Meer over de cursus

Meer over de cursus

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. Men heeft dus te maken met ATEX als brandbare stoffen in de omgeving aanwezig zijn.

De ATEX 137 is bestemd voor de werkgever. Direct voortvloeiend uit de ‘ATEX 137’ is de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD), bestaande o.a. uit: identificatie en beoordeling van explosie risico’s. Gevarenzone indeling op grond van frequentie en duur van het optreden van een risicovolle atmosfeer. Aangeven wat noodzakelijke maatregelen zijn om tot een veilige werkomgeving te komen. ATEX 137 is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving. De ATEX 137 is opgenomen in de ARBO wetgeving. Een belangrijk onderdeel van de EVD is de zonering.

Cursusduur en startdata

Cursusduur en startdata

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. Startdatum in overleg.

Kosten en subsidie

Kosten en subsidie

De kosten van deze cursus bedragen € 342,- excl. BTW. Voor deze cursus is mogelijk subsidie beschikbaar vanuit uw branchevereniging. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Examinering en erkenning

Examinering en erkenning

Certificaat Techniek College Rotterdam 

Verwante cursussen

Verwante cursussen

Aanmelden

Duur
2 dagdelen
Kosten
€ 342,- excl. BTW
Certificering
Certificaat Techniek College Rotterdam
Cursusinhoud
ATEX 137 basis

Downloads