Landelijke onderwijsdag Laboratoriumtechniek ‘Delen is vermenigvuldigen’

5 april 2018

Op 29 maart was de landelijke onderwijsdag Laboratoriumtechniek op de locatie Jan Ligthartstraat. Verschillende mbo-scholen Laboratoriumtechniek kwamen uit heel Nederland naar Rotterdam Zuid om een interessant programma te volgen. De dag stond in het teken van ‘Delen is vermenigvuldigen’. In totaal waren er ruim 250 docenten, instructeurs en onderwijsmanagers aanwezig. De landelijke onderwijsdag is een initiatief van een aantal labscholen en de MBO raad.

Veranderende samenleving
De dag startte met een debat, met als thema ‘De analist van de toekomst’. De centrale vraag was; ‘Leiden de Analisten-opleidingen op voor de werknemer van de toekomst’? Bedrijven, onderwijs en studenten gingen met elkaar in gesprek onder leiding van Frank Geelink, directeur Techniek College Rotterdam.

De afgelopen jaren heeft het onderwijs met de implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier veel veranderingen/vernieuwingen moeten doorstaan en is men met de ontwikkeling en implementatie nog volop bezig. Dat terwijl de buitenwereld niet stilstaat. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Zoals duurzaamheid, automatisering, digitalisering en robotisering. Al deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op het beroep van de Analist. Dat het aanpassen van onderwijs in een ander tempo loopt dan de aanpassingen in de buitenwereld (het bedrijfsleven), werd tijdens het debat nog maar weer eens duidelijk. Conclusie was dan ook dat onderwijs en bedrijfsleven onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn en dat een actieve rol van het bedrijfsleven in het onderwijs noodzakelijk is.

Intensieve samenwerking
Tijdens het nagesprek naar aanleiding van het debat werden diverse voorbeelden genoemd onder andere het ontwikkelen van moocs. Hierbij verzorgt het bedrijfsleven gastlessen vanuit het Lab. Docenten bedden deze moocs vervolgens in binnen hun onderwijsleerlijn. Tot slot beaamde het bedrijfsleven dat de basiskennis vooral door het onderwijs geboden moet worden en dat dit naast vakinhoudelijk kennis en vaardigheden, ook gaat om het aanleren van een beroepshouding en het ontwikkelen van de student als mens. Na het debat konden er verschillende workshops worden gevolgd en was er ruimte om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen, variërend van digitale technieken in de klas tot het beoordelen van de BPV en het begeleiden van zorgstudenten. Tussentijds en na afloop was er gelegenheid om te netwerken.

Meer artikelen