Geslaagde netwerkbijeenkomst Mobiliteit

8 maart 2017

Op 7 maart jl. maakten relaties uit de mobiliteitsbranche kennis met Techniek College Rotterdam. Tijdens de bedrijvenbijeenkomst in het Innovation Dock op de RDM vonden verschillende presentaties plaats en was er voldoende gelegenheid voor een nadere kennismaking met de voorzitter van de directie, onderwijsteamleiders en docenten.

Na de opening door Frank Geelink, voorzitter van de directie van Techniek College Rotterdam, presenteerde Jeroen Noyen van Möller Autoschade zijn visie op het productief houden van jonge en oudere werknemers én stagiaires op de werkvloer.

Bas Preesman, docent mobiliteitsopleidingen, verschafte de aanwezigen met zijn presentatie meer inzicht in de noodzaak van de keuzeprofielen in de opleiding. De onderwijsteams vragen het bedrijfsleven om hierover mee te denken en voorstellen te doen.

Tot slot kwamen enkele studenten aan het woord, die vertelden over hun stages, motivatie en toekomstplannen. Zij benadrukten het belang van de studentenraad, waarin zij veelal een belangrijke en succesvolle rol voor zichzelf zagen.

Na de presentaties konden de aanwezigen bij een hapje en een drankje nog lang napraten over de presentaties of kon men nader met elkaar kennismaken. Al met al een geslaagde middag met veel enthousiaste en leuke reacties na afloop. 

Meer artikelen