Allround monteur mobiele werktuigen

Vorkheftruck, bulldozers, shovels, graafmachines. Met deze imposante machines werk je als allround monteur mobiele werktuigen. Het onderhoud is een van je belangrijkste taken, maar je mag ook reparaties en aanpassingen doen. Soms moet je daarvoor frezen, vijlen en boren. Als je op pad gaat, werk je samen met de machinist en andere opdrachtgevers. Het werk is dus altijd afwisselend!

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Tijdens het eerste jaar van je opleiding leer je ook veel over bedrijfsauto’s en verbrandingsmotoren. Je wordt dus breed opgeleid. Die brede basis geeft je een voorsprong als je later gaat werken. Je weet tenslotte veel over andere werkvelden. Stap je na het eerste jaar liever over naar één van de andere vakgebieden? Dat kan! Bespreek dan de mogelijkheden met een docent van deze opleiding.

Je opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. In het basisdeel leer je bijvoorbeeld hoe je onderhoud uitvoert aan voertuigen of mobiele werktuigen en hoe je reparaties uitvoert. Daarnaast volg je Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. In het profieldeel ga je dieper in op het stellen van een diagnose, het uitvoeren van modificatiewerkzaamheden en het inspecteren van voertuigen. Je volgt ook één keuzedeel. Het keuzedeel maakt geen deel uit van het examen, maar staat natuurlijk wel goed op je diploma. Met het juiste keuzedeel kom je na je opleiding gemakkelijk aan een baan, of stroom je gemakkelijker door naar een vervolgopleiding.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je bent dan wel geen machinist, maar als allround monteur mobiele werktuigen moet je goed overweg kunnen met de werktuigen waaraan je werkt. Het onderhoud is een van je belangrijkste taken. Ook eenvoudige reparaties en aanpassingen komen voor jouw rekening. Je helpt je collega’s vooral met ingewikkeld werk en bij inspecties en keuringen. In je werk houdt je de veiligheid en het milieu goed in de gaten. Meestal werk je zelfstandig, maar je komt ook regelmatig in aanraking met anderen zoals machinisten, leveranciers en opdrachtgevers. Goed samenwerken en omgaan met werkdruk is dus belangrijk. Allround monteurs mobiele werktuigen kom je tegen bij allerlei bedrijven, groot en klein. Denk aan een loonbedrijf, reparatieservice of dealer. Eigenlijk overal waar machines staan, dus niet alleen in de werkplaats, maar soms ook buiten. Zelfs het buitenland is mogelijk.

Verschil tussen BOL en BBL?

Verschil tussen BOL en BBL?

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)

Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.168,- in 2019/2020). Je krijgt hierover automatisch bericht.

Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen

Je betaalt lesgeld in de volgende gevallen:

• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:

• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 april aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Wil je verder studeren? Als je het werk aan grote machines leuk vindt, dan kun je na deze opleiding bijvoorbeeld doorstromen naar de opleiding Technicus mobiele werktuigen op niveau 4.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek jij toch een andere opleiding? Kijk dan ook eens naar: Eerste Autotechnicus of Eerste Verbrandingsmotortechnicus op niveau 3

Aanmelden

CREBO
25241
Niveau
3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
  • augustus 2019