Veiligheid prioriteit voor Techniek College Rotterdam

10 augustus 2018

Veiligheid is anders dan het beeld dat dezer dagen in de media wordt opgeroepen, een prioriteit van Techniek College Rotterdam. De vestiging van de samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine aan de Prins Alexanderlaan, is door de gemeente Rotterdam officieel erkend als ‘veilige school’. Die erkenning is gebaseerd op audits en gesprekken met studenten, medewerkers en externe betrokkenen. Ook scoren de opleidingen juist wat betreft veiligheid boven gemiddeld hoog volgens het studententevredenheidsonderzoek JOB-monitor.

Het beeld dat in de media wordt opgeroepen is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie. Techniek College Rotterdam wil mogelijke vragen hierover graag beantwoorden en onzekerheden wegnemen. De school staat studenten, ouders/verzorgers en medewerkers graag te woord (Patricia Bijloo 06-13253281 of Gonda de Maat 06-53743434). Media kunnen met vragen terecht bij woordvoerder Robbert Poort (06-11526892).

Veiligheidsprocedures en -regels aangescherpt, toezicht uitgebreid

Dat veiligheid bij Techniek College Rotterdam op de Prins Alexanderlaan een prioriteit is blijkt ook uit het feit dat de school enige tijd geleden juist naar de veiligheid en de beleving daarvan een extern onderzoek heeft laten doen. De aanbevelingen die daaruit voortvloeiden worden inmiddels in de praktijk gebracht. Zo zijn procedures en regels aangescherpt, is het cameratoezicht uitgebreid en de communicatie met het wijkteam van de politie verbeterd.

Techniek College Rotterdam voert een preventief en curatief veiligheidsbeleid. Onderdeel daarvan is het actief registreren en volgen van incidenten. De school heeft geen klachten gekregen die overeenkomen met de vermeende misstanden, die in de media worden gemeld.

Zodra er sprake is van een incident wordt passend opgetreden. Zo treedt de school actief en met sancties op tegen drugs- en alcohol in het gebouw en wordt er in het geval van verdachte praktijken rond de school, melding gedaan aan de politie. Eind vorig schooljaar kon zo een verdachte chauffeur van een auto buiten de school waarin zich mogelijk drugs bevonden, door de politie worden aangehouden. Ook is er toezicht op de ingangen van de toiletgroepen, waar gemengd gebruik niet is toegestaan.

De aan- en afwezigheidsregistratie bij de opleidingen is strikt hetgeen ook geldt voor de toegang tot het schoolgebouw. Studenten die hun gepersonaliseerde toegangspas vergeten kunnen nadat hun identiteit is vastgesteld, een tijdelijke pas krijgen. Anonieme toegangspassen worden aan studenten niet verstrekt. Gezicht bedekkende kleding is in de school niet toegestaan en op respectloos gedrag worden studenten aangesproken. De registratie vindt plaats in de klas, waar ook de lessen plaatsvinden. In de kantine wordt door sommige groepjes studenten een kaartje gelegd.

Techniek College Rotterdam komt indien mogelijk graag in meer detail op de hoogte van de zaken waarover dezer dagen in de media wordt bericht. Dan kan worden vastgesteld of er sprake is van concrete incidenten, waarop gepast actie kan worden genomen.

Het bestuur van de school zal de gemeente nader over het veiligheidsbeleid en de vragen die daarover leven informeren.

Lees hier de uitgebreide reactie van de directie in het Algemeen Dagblad.

 

Meer artikelen