Bedrijfsautotechnicus

De opleiding Bedrijfsautotechnicus kun je volgen in de bbl-vorm en duurt gemiddeld 2 jaar. Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg en houdt in dat je werkt en leert tegelijk. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf aangesloten bij Innovam en je gaat 1 dag (of 2 dagdelen) in de week naar school. Je kunt deze opleiding alleen volgen in combinatie met het keuzedeel Veiligheid en Vakmanschap.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Als bedrijfsautotechnicus doe je veel, maar alles komt wel regelmatig voorbij. Zo doe je onderhoudsbeurten. Dan controleer je banden, ververs je olie en zet je de lampen goed. Ook doe je metingen. Zo kun je zien wat er met de truck aan de hand is. Kleine reparaties mag je zelf doen. Bij de keuring van een truck help je mee. Van het werken aan een bedrijfsauto word je steeds minder vaak vies. Dat komt omdat er steeds meer elektronica in de trucks zit. Een belangrijk onderdeel van je werk is uitzoeken wat er mis is met een wagen. Daarvoor gebruik je moderne apparaten. Met collega’s moet je goed kunnen samenwerken. Er zijn vaak veel mensen samen aan één truck bezig, omdat die snel klaar moet zijn. Vrachtwagens moeten de weg op om geld te verdienen!

Samenwerken is in dit beroep erg belangrijk. Je moet dus goed kunnen praten met de mensen waarmee je werkt. Als iets niet lukt, kun je altijd om hulp vragen. Verder moet je het leuk vinden om zorgvuldig te werken. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van een onderdeel. Met klanten hoef jij je niet bezig te houden. De werkplaats is jouw terrein!

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Bedrijven waar je kunt komen te werken zijn onder andere: Truckdealers; hier verkopen, onderhouden en repareren ze meestal maar één merk vrachtwagens. Als je alleen voor MAN, Mercedes, Iveco of noem maar op wilt werken, moet je hier zijn. Universele bedrijfsautobedrijven; deze zijn niet merkgebonden. Ze verkopen soms tweedehands trucks of doen alleen maar reparaties en onderhoud. Transportbedrijven; die vervoeren spullen van de ene naar de andere plek. Daar hebben ze vaak veel soorten wagens voor. Want voor zand heb je natuurlijk een andere truck nodig dan voor benzine. Transportbedrijven kopen hun trucks bij dealers, maar hebben vaak ook een eigen werkplaats.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling
 • je hebt een assistentenopleiding voltooid voor hetzelfde beroep of dezelfde richting


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Het cursusgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2020/2021 vastgesteld op € 250,- voor een niveau 1- en 2-opleiding en € 606,- voor een niveau 3- en 4-opleiding.

Wel cursusgeld betalen

Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Geen cursusgeld betalen

Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.  

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Hoe cursusgeld betalen  

Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerkbedrijven

Leerwerkbedrijven

Als je je inschrijft voor een bbl-opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Voor informatie over en een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als bedrijfsautotechnicus kun je bij verschillende bedrijven gaan werken. Wil je echt alles weten over vrachtwagens en je nog verder verdiepen in de materie? Volg dan de opleiding voor Eerste bedrijfsautotechnicus.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de andere niveau 2 opleidingen Mobiliteit.

Aanmelden

CREBO
25243
Niveau
2
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar

Helaas, aanmelden voor deze opleiding is momenteel niet mogelijk.