Dit is mbo

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Na het vmbo of met een overgangsbewijs naar 4 havo of 4 vwo kan uw kind naar het mbo. Wij leiden uw zoon of dochter op voor een bepaald beroep. Na de opleiding kan uw kind gaan werken of doorleren.

Er zijn vier opleidingsniveaus op het mbo: entreeopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en middenkaderopleiding (niveau 4). Meer informatie over de verschillende niveaus vindt u hier.

Uw kind kan op twee manieren een mbo opleiding volgen. Via de beroepsopleidende leerweg (bol): uw kind gaat iedere dag naar school. Daarnaast loopt uw kind tijdens de opleiding stage bij een bedrijf of instelling. Of via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl): uw kind is aan het werk en gaat een of twee dagen in de week naar school.

De opleidingsduur verschilt per opleiding en kan variëren van 1 tot 3 jaar (voor een paar opleidingen maximaal 4 jaar). Bij alle opleidingen op deze website staat aangegeven hoe lang deze duurt en ook wat de kosten zijn van de opleiding.