Procesoperator B

CarrierestartgarantieKoffiekopjes, kleding en kerosine. Zomaar drie dingen die worden geproduceerd met mechanische en chemische processen. De machines die deze producten maken, houd je vanuit de controlekamer goed in de gaten. Sommige machines zijn niet op afstand te bedienen en worden handmatig bijgestuurd. Als operator B heb jij de belangrijke taak om het productieproces veilig en soepel te laten verlopen. Waar nodig stuur je bij en verhelp je storingen.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In de beroepsopleiding Operator B ligt de nadruk op het uitvoeren van een productieproces en alles wat daarmee te maken heeft. Je leert omgaan met computers, steekt het nodige op over chemie en ontwikkelt een goed technisch inzicht. Zo kun je samen met je collega’s het proces zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Tijdens de opleiding krijg scheikunde, wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt drie keuzedelen. Deze keuzedelen zijn geen onderdeel van de exameneisen, maar staan natuurlijk wel goed op je diploma. De juiste keuzedelen volgen, helpt je na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Je werkt vier dagen in de weekbij een erkend leerbedrijf en volgt alleen de theorielessen op school. Je leert dus een vak én je krijgt salaris! Een lijst van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als operator kun je aan de slag in fabrieken in de procesindustrie/maakindustrie. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of het wordt in een fabriek gemaakt. Al deze producten hebben één ding gemeen: ze worden bewerkt door machines en chemische stoffen, waardoor ze veranderen van vorm. Jij zorgt ervoor dat het productieproces goed verloopt. Als er iets mis dreigt te gaan, grijp je in, stuur je bij of verhelp je een storing.

Je bent vaak te vinden in de regelkamer. Daar kun je op een beeldscherm precies in de gaten houden wat er op de werkvloer gebeurt. Met de computer of met andere apparaten kun je het proces bijsturen. Afhankelijk van je belangstelling, vermogens en ervaring ben je flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken binnen het bedrijf. Je let goed op de veiligheid, de kwaliteit en het milieu. Zo voorkom je schade en ongelukken.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

  • Je hebt je Operator A diploma

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Je werkgever kan bij deze opleidingsvorm in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Carrière startgarantie

Carrière startgarantie

Deze startgaranties worden aangeboden door 'Het Proces College'. Het Proces College is een samenwerkingsverband tussen chemische en petrochemische bedrijven en twee mbo-scholen (STC en Techniek Colllege Rotterdam). Het Proces College biedt allerlei extra’s in de opleiding zoals: brandweertraining, VCA-certificaat en een diploma Flensmonteur. Circa 200 deelnemers binnen de geselecteerde opleidingen op mbo-niveau 3 en 4, krijgen onder onder voorbehoud van substantiële wijzigingen in de economische omstandigheden in het Rotterdamse haven- en industriegebied de startgarantie, en houdt het volgende in:

  • Garantie op een stageplaats bij één van de aangesloten bedrijven (zie www.procescollege.nl )
  • Extra begeleiding via een mentor uit het bedrijfsleven
  • De huidige arbeidsmarkt geeft tot op heden nog voldoende zekerheid op een carrièrestart in de sector na het behalen van een diploma. Jaarlijks organiseert het Procescollege een kennismakingsbijeenkomst voor gediplomeerden met het bedrijfsleven.

Garantie op een stageplaats

Als deelnemer loop je tijdens je opleiding stage bij minimaal twee verschillende bedrijven over verschillende periodes. Zeker voor de deelnemers op mbo-4 niveau worden voldoende stageplekken geboden.

Begeleiding via een bedrijfsmentor

De bedrijven achter de startgarantie willen je begeleiden gedurende de gehele opleiding. Samen (Technniek College Rotterdam en de aangesloten bedrijven) willen we je helpen we je om het diploma te halen.

Carrièrestart

En als je dan je diploma op zak hebt, is de kans op een baan binnen de sector groot. Als extra ondersteuning organiseren we ieder najaar een meet-and-greet tussen bedrijven en werkzoekende gediplomeerden.

De bedrijven achter de startgarantie zijn afkomstig uit de procesindustrie, energie- of (petro)chemische sector of werken als toeleverancier bij deze bedrijven. Alle bedrijven hebben te maken met een groeiend tekort aan gekwalificeerde onderhoudstechnici.

Na het behalen van het diploma ben je als student niets verplicht. Natuurlijk wil ieder bedrijf graag dat je uiteindelijk bij hen komt werken, maar wanneer je verder wilt leren of ergens anders wilt werken, kan dat.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met je diploma voor Operator B op zak kun je doorstromen naar de opleiding Operator C.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de opleidingen Operator B bbl, Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw of Eerste monteur elektrotechnische systemen.

Aanmelden

CREBO
25338
Niveau
3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
  • augustus 2021