Vacature: Adviseur Kwaliteitszorg onderwijs en examinering

Techniek College Rotterdam is in april 2016 gestart als samenwerkingsschool tussen Albeda  en Zadkine om gezamenlijk modern en toonaangevend technisch beroepsonderwijs in de regio Rijnmond te realiseren. Bij Techniek College Rotterdam kunnen studenten kiezen uit meer dan 140 mbo-opleidingen en kwalificatie-mogelijkheden, verdeeld over verschillende locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Het Techniek College Rotterdam telt circa 7.000 deelnemers, heeft ongeveer 430 medewerkers en is hiermee één van de grootste aanbieders van techniekopleidingen op MBO-niveau van Nederland. Daarbij faciliteert het Techniek College Rotterdam ook het duurzaam leren en verder ontwikkelen van technische medewerkers binnen de bedrijven of voor toetreders tot de technische arbeidsmarkt via haar contractonderwijsactiviteiten.

Techniek College Rotterdam kent zes clusters met ieder een eigen context: IT & Online, de Maakindustrie, Mobiliteit, Lab & Research, Proces en Maintenance en Bouwen & Wonen.

De samenwerkingsschool is nog op velerlei vlakken in ontwikkeling; het gezamenlijk zoeken naar structuren, systemen, spelregels, methoden, technieken, procedures, etc. is onderdeel van verschillende besluitvormingsprocessen. De afdeling Onderwijs & Kwaliteit is gevormd door de samenvoeging van expertises van verschillende adviseurs en beleidsmedewerkers. Voor het realiseren van de onderwijsdoelen en kwaliteitszorgactiviteiten geeft het Integraal Plan Onderwijs & Kwaliteit concrete handvatten.

Op het vlak van kwaliteitszorg houdt de afdeling zich zowel bezig met de kwaliteit van het onderwijs, als met de kwaliteit van de examinering. Doel is het ‘in control’ zijn op zowel de wettelijke kaders en regelgeving, de onderwijsstandaarden van de Inspectie en de interne processen en procedures.

Tegen deze achtergrond is Techniek College Rotterdam op zoek naar twee Adviseurs Kwaliteitszorg onderwijs en examinering (1,4 - 1,6 wtf in totaal). De nieuwe adviseurs zijn op beide deelterreinen inzetbaar.

Kwaliteitszorg onderwijs
De afdeling O&K draagt zorg voor een effectieve organisatie van kwaliteitszorg door middel van de voorbereiding van beleidskaders, eenduidig ingerichte werkprocessen en procedures en gerichte interne audits. Zij onderhoudt het kwaliteitszorgsysteem en borgt de PDCA-cycli die daarin zijn opgenomen. Zij draagt zorg voor rapportages en overall analyses voor het management en de directie, waarmee de basis wordt gelegd voor het ‘in control’ zijn.

Specifieke taken zijn o.a.:

 • Ondersteunen van directie en onderwijsteamleiders met activiteiten op het gebied van interne en externe kwaliteitszorg en -borging (kwaliteitscyclus in breedste zin).
 • Vertalen van wet- en regelgeving, richtlijnen en voorschriften t.b.v. het onderwijs.
 • Verzorgen van alle benodigde inhoudelijke input ten behoeve van de interactie met de Onderwijsinspectie, de interne bewaking van de opvolging van inspectiedossiers en de ondersteuning van onderwijsteamleiders bij de voorbereiding van inspectiebezoeken.
 • Genereren en ontsluiten van managementinformatie betreffende onderwijsinhoudelijke zaken d.m.v. dataverzameling, data-analyse en het verzorgen van benodigde rapportages.

Kwaliteitszorg examinering
Doel is de verhoging van de kwaliteit van de examinering en diplomering door middel van het eenduidig inrichten van administratieve en logistieke examenprocessen voor alle opleidingen van Techniek College Rotterdam.

Specifieke taken zijn o.a.:

 • Onderhouden van de PDCA-cycli examinering.
 • Informatievoorziening over wet- en regelgeving.
 • Onderhouden van het handboek examinering, examenreglement, reglement bezwarencommissie.
 • Participeren in de interne en externe netwerken examinering.
 • Ondersteunen bij verbeteringen naar aanleiding van onderzoek, rapportages en bevindingen met betrekking tot de kwaliteit van examinering
 • Analyseren van de jaarverslagen van de examencommissies
 • Het schrijven van beleidsvoorstellen en adviesdocumenten.

Samenwerking
De adviseurs kwaliteitszorg onderwijs en examinering werken nauw samen met de afdeling Onderwijs Ondersteuning (t.a.v. de uitvoering van procedures en het opleveren van gegevens) en ook met de onderwijsteamleiders en examencommissies, waar de feitelijke verantwoordelijkheid ligt voor de kwaliteitsborging. Ook is er samenwerking met het informatiemanagement van Zadkine over het informatiesysteem Power BI en het basisregistratiesysteem (nu Eduarte).

Jouw profiel
Je hebt een grote drive om proactief een bijdrage te leveren aan de verdere optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs en examinering binnen Techniek College Rotterdam. Je hebt HBO+ werk- en denkniveau met een op de functie gerichte achtergrond en kennis van het MBO, met bewezen hands-on ervaring op de beide deelgebieden. Je kent de wet- en regelgeving. Je hebt ervaring met (beleid)schrijven en hebt hier ook lol in, evenals met projectmatig/ planmatig werken en verantwoorden/rapporteren. Ook ben je bekend met de inspectiestandaarden en kwaliteitszorgsystemen in het MBO. Je hebt affiniteit met Techniek en het regionale werkveld.

Je bent een verbinder, die met strategische keuzes mee kan schakelen en praktisch kan uitwerken, in verbinding met de onderwijsteamleiders en de examenfunctionarissen. Je hebt ook de daadkracht om hen op te ‘porren’ en in de actiestand te krijgen.

Wat bieden we jou?
Een zelfstandige functie met voldoende uitdaging en inhoud in een informele en prettige organisatie. Het salaris bedraagt minimaal €3223,-  en maximaal €4779,-  bruto per maand bij een volledige betrekking (carrièrepatroon 11 van de CAO mbo). Daarnaast bieden we gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, acht procent vakantietoeslag, een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering, betaald en onbetaald ouderschapsverlof en dertig vakantiedagen.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Leontine Stok, Hoofd Onderwijs & Kwaliteit: l.stok@tcrmbo.nl. We zien jouw sollicitatie graag vóór 1 juli 2020 digitaal tegemoet via email naar hr-tcr@tcrmbo.nl.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 3 juli 2020 en een eventuele tweede ronde zal plaatsvinden op woensdag 8 juli 2020.

De werving voor deze vacature vindt tegelijkertijd in- en extern plaats. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Een referentiecheck kan gedurende de selectieprocedure plaatsvinden. Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.