Stage Netwerk- en mediabeheerder

Stageopdrachten

Tijdens de stage voert de student een aantal opdrachten uit. Download hieronder het beoordelingsformulier algemene werknemersvaardigheden dat gebruikt wordt tijdens de eindbeoordeling van de beroepspraktijkvorming (bpv) en de formulieren voor de Proeven van Bekwaamheid.

Het filmpje legt uit welke stappen doorlopen moeten worden en hoe de examinering plaats vindt. 

Examineren

Tijdens de eindstage legt de student een aantal examens (Proeven van Bekwaamheid / PVB) af in de praktijk. Voor de opleiding Netwerk- en mediabeheerder moeten twee PVB's worden afgelegd:

  1. Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen
  2. Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen
Bekijk de algemene instructies

Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen

PVB 1

Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen

PVB 2

Vragen of opmerkingen?

Ruud van Zandwijk

Ruud van Zandwijk

Coördinator BPV-projectbureau ICT-opleidingen

Ruud van Zandwijk is de contactpersoon voor de beroepspraktijkvorming (bpv) in de branche IT & Online.