Studenten Infra maken herontwerp voor 'De kleine Duiker'

Door: De redactie

In de afgelopen 8 weken hebben studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra (bol 4) gewerkt aan het project ‘De Kleine Duiker’.
In tegenstelling tot de meestal fictieve projecten was dit een project voor een echte opdrachtgever. Van recreatieboerderij ‘De Kleine Duiker’ kwam het verzoek om een ontwerp te maken voor de nieuwe inrichting van het terrein. De inrichting bestaat uit nieuw hekwerk voor verschillende weiden en bestratingsvakken voor historische landbouwvoertuigen.
Voordat de studenten over konden gaan tot het maken van een ontwerp was er eerst een tekening nodig van de huidige situatie. Hiervoor werd het gehele terrein in 2 dagen ingemeten met GPS-apparatuur. Vervolgens konden de studenten het voorlopig ontwerp maken. Na overleg met de opdrachtgever is het definitief ontwerp gemaakt met een werktekening en begroting. De studenten toonden zelf ook initiatief.  “De studenten kwamen zelf met twee alternatieven voor het hekwerk. Uitvoer technisch was het beter om langere palen toe te passen met een grotere onderlinge afstand voor het schapenhek. Onze studenten rekenden ook meteen het prijsverschil uit!” vertelt de infradocent. “Het is maar de vraag of studenten met een fictief project ook op dit idee waren gekomen.”
Bij de eindpresentatie van het project was een vertegenwoordiging van ‘De Kleine Duiker’ aanwezig. Ook was er een vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven. Zij kregen de gelegenheid om vragen te stellen. De studenten hadden zich goed voorbereid en konden alle vragen beantwoorden. De opdrachtgever en de studenten kijken terug op een zeer geslaagd project. De studenten zullen mogelijk ook nog een rol hebben in de uitvoering van het project. Gezien de locatie waar de opleiding zich bevindt, zijn in de toekomst mogelijk meer realistische opdrachten uit te voeren. De opleiding bevindt zich op het Zuid-Holland Infra Park (ZIP) te Schiedam waar onderwijs en bedrijfsleven samen gehuisvest zijn.  

Op de foto van links naar rechts: Stan, Joël, Max, Wim, Jelle, Ibro, Niels en Emilio.