Infra Deal: van bijstand naar baan via 300 opleidingsplekken

12 september 2016

De werkgelegenheid in Zuid-Holland moet en kan omhoog. Er is behoefte aan kwalitatief goed geschoolde mensen in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Branchevereniging Bouwend Nederland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel heeft samen met overheden in Zuid-Holland een slimme oplossing bedacht in de vorm van een Infra Deal. Via de Infra Deal willen zij binnen drie jaar 300 werk-opleidingsplekken creëren voor mensen die nu in de bijstand zitten. De deal helpt 300 mensen die nu werkloos zijn aan een opleiding en een baan. Op deze manier komen er 300 vakkrachten bij in de grond- weg- en waterbouw. Zo doen we iets aan twee urgenties: werkloosheid en vakkrachten. In de Drechtsteden is al gestart met Infra Talent waarbij 8 jongens worden ingezet op het wegenonderhoud in de gemeente Dordrecht. Er is werkgarantie in 11 gemeenten toegezegd. Vandaag tekende Techniek College Rotterdam met de andere vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, waaronder ZIP! en SPG infra, de intentieverklaring Infra Deal bij de Koningin Maximabrug in Alphen aan de Rijn.

Meer artikelen