Rotterdamse scholen geven startsein leesoffensief met manifest ‘Heel Rotterdam Leest’

Wanneer
01 oktober 2021
Door
Redactie
Rotterdam telt ruim 90.000 laaggeletterden, onder wie veel kinderen en jongvolwassenen. Voor de ontwikkeling van deze groep en het tegengaan van kansenongelijkheid is een goede leesvaardigheid onmisbaar.

Dat is aanleiding voor ruim vijftig scholen - van basisscholen tot de universiteit - om een leesoffensief te starten met als doel het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.

De scholen bekrachtigden deze missie door het ondertekenen van het manifest ‘Heel Rotterdam Leest’. Dat deden ze op donderdag 30 september tijdens een conferentie voor het onderwijs. Ook wethouder Said Kasmi van Onderwijs was daarbij aanwezig. Namens Hogeschool Rotterdam ondertekende collegelid Zakia Guernina.

“We willen het lezen stimuleren, waarbij de nadruk moet liggen op leesplezier. Want als je iets leuk vindt, ga je het vaker doen”, zo staat te lezen in het manifest ‘Heel Rotterdam Leest’. Met de ondertekening van het manifest verbinden de scholen zich eraan komend jaar actief aan de slag te gaan met lezen.

Krachtig middel voor taalontwikkeling

Veel kinderen in Rotterdam lopen al vroeg een taalachterstand op. Ze groeien bijvoorbeeld op in een gezin waarin niet wordt voorgelezen, geen boeken zijn, niet wordt gepraat over taal en lezen. Met als gevolg dat deze kinderen een kleinere woordenschat en minder kennis van de wereld hebben en lezen moeilijk vinden. Terwijl lezen juist een krachtig middel is om taal goed te ontwikkelen en je kennis te verrijken. Een goede taalvaardigheid is ook cruciaal om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving: je hebt taal nodig om je goed te informeren, logisch te redeneren, een mening te vormen en problemen op te lossen. Lezen is een cruciaal onderdeel van taalvaardig zijn. Een aantal scholen besteedt al veel aandacht aan lezen. “Bij ons op school hebben we leesclubs. We praten met studenten elke week over een ander boek”, zegt havo-leerling Chavierre Eiflaar tijdens de conferentie. ,,Daarnaast lezen de meeste docenten Nederlands in de klas een boek voor. Mijn docent geeft onze klas ook heel vaak boekentips mee.” Meer over leesbevordering op scholen is te vinden in dit artikel uit het Algemeen Dagblad.

Rotterdamse scholen stimuleren leesplezier met allerlei activiteiten
‘Heel Rotterdam Leest’ is een initiatief van docenten van een aantal onderwijsinstellingen in de Maasstad. Door zich aan dit manifest te verbinden, beloven de ondertekenende scholen om komend jaar actief aan de slag te gaan met het bevorderen van lezen en leesplezier. Dat gaan ze doen door activiteiten te organiseren die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Net als andere partners die het lezen een warm hart toedragen, zoals de Centrale Bibliotheek Rotterdam, Passionate Bulkboek, de CED-groep en boekhandel Donner - ondertekende ook de gemeente Rotterdam, in de persoon van wethouder Said Kasmi, het manifest. 

Belangrijk voor Rotterdam

“2021 is in Rotterdam het Jaar van de Taal. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend dat er meer aandacht is voor leesplezier in Rotterdam en met name in het Rotterdamse onderwijs. Dit doen we door ons op structurele basis in te zetten om lezen vaker onder de aandacht te brengen”, aldus de initiatiefnemers. 

“Laaggeletterdheid en taalbevordering staan in Rotterdam hoog op de agenda. Het aantal  laaggeletterde inwoners is hier hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de Rotterdammers heeft 20% een taalachterstand, in vergelijking met 12% in de rest van Nederland”, vervolgen de initiatiefnemers. “We weten hoe belangrijk het is om het ontwikkelen van taal te bevorderen en we zijn dan ook erg blij dat dit mooie initiatief breed aanslaat, want inmiddels zijn meer dan 50 scholen betrokken, van alle niveaus. We zijn ervan overtuigd dat de scholen veel kinderen met lezen laten kennismaken door allerlei leuke activiteiten te ontwikkelen die het leesplezier stimuleren. En we gaan ons er hard voor maken dat 2022 in Rotterdam ‘Het jaar van het Lezen’ wordt.”