Aniel Ramawadh treedt per 1 september 2024 terug als lid van het College van Bestuur van Zadkine

Wanneer
27 juni 2024
Door
Redactie
Aniel Ramawadh treedt per 1 september 2024 terug als lid van het College van Bestuur van Zadkine na een periode van 4 jaar. Hij zet zijn carrière voort als lid van de Raad van Bestuur bij Vidomes een woningcorporatie in de rand van Haaglanden.

De Raad van Toezicht van Zadkine betreurt het vertrek van Aniel en is hem erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en waardevolle werk.

Hans Gennissen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Zadkine: “Aniel heeft een belangrijke rol gespeeld bij Zadkine op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Er zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van de ondersteunende organisatie en de centrale stafdiensten. Financieel en organisatorisch staan we er goed voor. Aniel heeft zich daar sterk voor ingezet met zijn kennis en kunde, en zijn doorzettingsvermogen. Daarnaast heb ik Aniel leren kennen als een prettig mens. De Raad van Toezicht respecteert zijn besluit en wenst hem veel succes in zijn volgende carrièrestap.”  

Aniel Ramawadh : “Met een goed en trots gevoel, kijk ik terug op mijn 4 jaar bij Zadkine. Trots op wat er staat en alles wat er met elkaar bereikt is. Ik heb mij altijd ingezet voor een excellente serviceorganisatie: een plek waar studenten en medewerkers gehoord, gezien en goed geholpen worden en een inclusieve organisatie: een plek waar studenten en medewerkers zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en mee mogen doen. Deze ervaring neem ik mee naar Vidomes. Zij staan voor een flinke volkshuisvestelijke opgave, waarbij deze thema’s ook spelen. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking, niet alleen de collega’s van Zadkine, maar zeker ook de collega’s van VAVO Rijnmond, Techniek College Rotterdam, Albeda, GLR, HMC, Gemeente Rotterdam, MBO Raad, MBO Digitaal, de datacoalitie datagedreven werken en NPuls.  Nu op naar een nieuwe uitdaging in een voor mij bekende sector. Ik ben nieuwsgierig naar mijn nieuwe collega’s en heb ook hier erg veel zin in.”

Binnen het College van Bestuur van Zadkine was Aniel Ramawadh verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsonderdelen: Algemene Ondersteuning, Facilitair, Huisvesting & Vastgoedmanagement,  Finance, Planning & Control, Human Resource Management, Informatiemanagement en Informatietechnologie. Daarnaast was hij voorzitter van Valentine Z, voorzitter van het Zadkine Fonds, voorzitter van het kleine initiatieven Fonds Zadkine. Verder heeft hij zich binnen de sector ingezet voor digitalisering in het onderwijs als bestuurslid van mbo digitaal, stuurgroeplid van Npuls en lid van de data coalitie, voor gelijke kansen in het onderwijs als lid van Raad van Advies Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie, voor goed werkgeverschap als  lid van de werkgevers delegatie cao onderhandelingen en voor goed rekenmeesterschap als lid van de financiële commissie mbo raad.

Tot slot heeft hij zich hard gemaakt voor huisvesting voor mbo studenten in de stuurgroep studentenhuisvesting Rotterdam.

“Ik bedank Aniel voor zijn inzet en betrokkenheid op de grote thema’s die spelen voor onze school in deze stad zoals gelijke kansen en diversiteit. Door zelf zijn verhaal te vertellen heeft dit studenten en medewerkers gestimuleerd om zich actief in te zetten voor kansengelijkheid”. Marloes de Vries, cvb-voorzitter Zadkine

Invulling vacature lid College van Bestuur
Met het vertrek van Aniel ontstaat binnen het College van Bestuur een vacature. De Raad van Toezicht pakt de werving van een opvolger op in overleg met het College van Bestuur en de Zadkine ondernemingsraad.