Aanmeldprocedure

Aanmelden kan snel en eenvoudig digitaal. Op iedere opleidingspagina staat een button ‘aanmelden’. Vul de gevraagde gegevens in en druk op verzenden. Op het opgegeven e-mailadres komt een ontvangstbevestiging binnen en een uitnodiging voor het verplichte intakegesprek. Tijdens het intakegesprek nemen we de opleidingsmogelijkheden door met de student. De student is verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat het juiste e-mailadres en het juiste postadres doorgegeven is bij de aanmelding.

Aanmelden voor 1 april
De student heeft recht op toelating tot de opleiding van zijn/haar eerste keuze als aan de volgende voorwaarden voldoet wordt:

  • Aanmelding is uiterlijk 1 april in het bezit van Techiek College Rotterdam;
  • De student voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
  • De student neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als de student zich na 1 april aanmeldt, wordt de aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan wordt de student uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat er dan geen automatisch toelatingsrecht meer geldt voor de opleiding van de eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van de eerste keuze. Als de student daar niet geplaatst kan worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij de student past.

We vragen om een ingevuld (digitaal) doorstroomformulier mee te nemen naar het intakegesprek. Dit formulier wordt opgestuurd, maar kan hieronder ook worden gedownload.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Downloads