Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

Als technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties ga je aan de slag met grote systemen voor verwarming en luchtbehandeling. Jij stelt deze installaties in gebruik en zorgt voor regelmatige controles en het onderhoud. Waar nodig breng je verbeteringen aan.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In de beroepsopleiding Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties leer je hoe je apparatuur en installaties inspecteert en optimaliseert. Verder leer je storingen verhelpen en installa­ties gebruiksklaar maken. Je ontwikkelt autoriteit: oplossingen die in strijd zijn met de wettelijke eisen komen er bij jou niet in.

Tijdens deze opleiding krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt drie keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt alleen de theorielessen op school. Je leert dus een vak én je krijgt salaris! Een lijst van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

 

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Na deze opleiding kun je onderhoud verrichten aan apparatuur en installaties. Jij zorgt ervoor dat de installaties in woningen, kantoren en utiliteitsgebouwen goed blijven werken. Goed onderhoud is nodig om storingen te voorkomen en op te lossen. Dankzij jou blijft de werking van klimaat, sanitaire en verwarmingsinstallaties gegarandeerd.

Als je werkt met verwarmingsinstallaties en luchtbehandeling, dan zorg je ervoor dat mensen in een goed klimaat kunnen werken en wonen. Als je werkt in de installatietechniek, dan zorg je voor een prettig klimaat in woningen en kantoren, en voor een goed werkende waterleiding en riolering.

Een technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties werkt meestal voor gespecialiseerde bedrijven in de installatietechniek. Je werkt bij/voor particulieren, woningbouwverenigingen en bedrijven. Je komt daardoor op veel verschillende plaatsen en bent dus vaak op pad.

BBL-opleiding

BBL-opleiding

Deze opleiding kun je volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen of avonden per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Let op: Een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen. Daarnaast kan het zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de opleiding als je in het bezit van een mbo-diploma op niveau 3 in het vakgebied.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

  • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
  • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
  • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerkbedrijven

Leerwerkbedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt je verder ontwikkelen tot leidinggevende op het gebied van service, of een hbo-opleiding gaan volgen. Je kunt ook verder leren voor servicecoördinator, servicemanager, contractbeheerder, contractmanager, ontwerper, productontwikkelaar of projectleider.

Ook kun je verder leren voor inspecteur voor de eerste bijzondere inspecties van grote gasinstallaties. Bovendien kun je verder leren voor Energie Prestatie Adviseur, waarbij je aan gebruikers van gebouwen energiebesparende maatregelen adviseert.

Je kunt je kennis ook verbreden door je te verdiepen in een ander werkgebied, bijvoorbeeld werktuigbouw als je al installatietechniek hebt gedaan. Of je kunt je kennis  verbreden naar werkgebieden buiten de service, zoals installeren, mobiele werktuigen en infratechniek (zoals gas- en waterleidingnetten, en grond-, wegen- en waterbouw).

Aanmelden

CREBO
25825
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar
Startmoment(en)
  • augustus 2022