Start bouw Beroepencampus op Goeree-Overflakkee

29 november 2019

Op woensdag 27 november werd op feestelijke wijze de start van de bouw van de Beroepencampus op Goeree-Overflakkee gevierd. Een symbolisch moment waarbij leerlingen, studenten en medewerkers van alle betrokken partijen met de architect en de aannemer aanwezig​ waren. De Beroepscampus is een campus waar verschillende onderwsijinstellingen met elkaar en met het bedrijfsleven samenwerken om goed onderwijs te verzorgen en onze leerlingen en studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 

Belang in de regio 
Met de komst van de beroepscampus willen de betrokken instellingen jonge mensen binden aan het eiland en zo de arbeidsmarkt en de economie op Goeree-Overflakkee een grote boost geven. Door onderwijs op Goeree-Overflakkee centraal te organiseren verbeteren de doorlopende leerlijnen en worden de keuzemogelijkheden voor studenten uitgebreid. Daarnaast helpt de beroepscampus een actieve verbinding te leggen tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven.

Twee fases
De beroepscampus wordt in twee fases gerealiseerd, een zuidelijk en een noordelijk gebouw. In het zuidelijk gebouw komen de medewerkers van de huidige Albeda-locaties Middelharnis en Oude-Tonge te zitten, samen met Techniek College Rotterdam en een deel van vmbo-school RGO. Na de oplevering van het zuidelijk gebouw wordt het noordelijk deel gebouwd. Het is de bedoeling dat in dit bouwdeel naast de onderwijsinstellingen ook ondernemers en zorgorganisaties komen. Het eerste deel van de beroepscampus wordt naar verwachting eind 2020 opgeleverd.

Lees hier​ de nieuwsbrief, met informatie over onder andere de planning en de samenwerking met overheid en onderwijs. 

Meer artikelen