Eerste monteur gasstations

Topopleiding 2017Als monteur in de infratechniek doe je buiten de deur zelfstandig je werk. Je doet je eigen klus, maar werkt meestal wel in een ploeg. Je graaft sleuven en werkputten. Je legt kabels en leidingen in de grond en je monteert onderdelen, zoals afsluiters, drukregelaars, brandkranen, spanningsschakelaars en transformatoren. De controle van leidingen en kabels is heel belangrijk. Tot slot stel je ook meet- en regelstations in bedrijf en zorg je ervoor dat de onderdelen op de juiste manier zijn ingesteld.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Als eerste monteur gasstations onderhoud je het gasnetwerk, los je lekkages op en leg je nieuwe gasleidingen aan. Je komt bij mensen thuis en bij klanten over de vloer. Daarnaast werk je veel buiten. Als Eerste monteur gasstations help jij ervoor zorgen dat huizen en bedrijven met stadswarmte warm water hebben en hun ruimtes kunnen verwarmen. Je lost storingen op in het warmtenetwerk en bij klanten. Daarnaast leg je nieuwe aansluitingen aan en doe je onderhoud. Je hebt een auto of bus vol apparatuur en gereedschap.

De verantwoordelijkheden en taken van een eerste monteur liggen hoger dan die van een monteur. Je leert je collega's begeleiden en instructies geven en je bewaakt de voortgang van het uit te voeren werk. De beroepsopleiding eerste monteur gasstations is een bbl-opleiding en duurt gemiddeld 2 jaar.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Met het diploma Eerste monteur gassations kun je aan de slag bij een aannemersbedrijf, een energietransportbedrijf, een gasleverancier, een energiedistributiebedrijf, een verwarmingsinstallatiebedrijf of misschien wel bij een organisatie die data distribueert. Denk hierbij niet alleen aan JoulzAlliander en Enexis, maar ook aan Baas BVImtech InfraBAM InfratechniekVan den Berg InfrastructurenQ8 PetroleumVan VulpenBakker Sliedrecht, LianderWestland InfraCitytecCroon Elektrotechniek en Spie Nederland.

Als eerste monteur kom je op veel verschillende plekken, want kabels en leidingen lopen overal. Soms sta je op een open nieuwbouwterrein en dan weer werk je in de stad. Je bent vaak te vinden langs openbare wegen, het spoor of een kanaal. Veel werkzaamheden gebeuren buiten in de grond. Dus je moet niet bang zijn om nat te worden. Of om vuile handen of koude voeten te krijgen. Want maar af en toe ben je binnen aan het werk. Extra interessant is het als je in een meet- en regelstation aan de slag bent. Deze stations leveren al het gas, elektriciteit en verwarming. Hier mag niemand komen, maar jij wel als eerste monteur. Hoe cool is dat?

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als eerste monteur gasstations kun je doorgroeien tot Technicus gas of Technicus engineering werkveld installatietechniek.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek jij een andere opleiding in de wereld van Bouwen & Wonen? Kijk dan ook eens naar de andere niveau 3 opleidingen.

Aanmelden

CREBO
25268
Niveau
3
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar

Helaas, aanmelden voor deze opleiding is momenteel niet mogelijk.