Technicus elektrotechniek

Als technicus elektrotechniek werk je aan nieuwe en bestaande middenspanningsstations en de hieraan gekoppelde distributienetten voor de elektriciteitsvoorziening van woon-, recreatie- en industriegebieden. Het specifieke werk van de technicus elektra is afhankelijk van de gekozen uitstroomdifferentiatie aan het begin van de opleiding. De uitstroomdifferentiaties zijn uitvoerder, werkvoorbereider of engineer. De technicus elektra is tijdens zijn werk verantwoordelijk voor zijn eigen taken, maar ook voor die van anderen. Dit houdt in dat hij procedures en geautomatiseerde routines van anderen controleert en begeleidt.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Als technicus in de infratechniek doe je grotendeels zelfstandig je werk. Je doet je eigen klussen, maar stuurt meestal wel één of meerdere ploegen aan. Je weet wat nodig is om projecten/klussen van begin tot eind tot een goed einde te brengen en hebt verregaande kennis van de bijkomende technieken. Bij storingen moet je deze op een juiste en veilige wijze kunnen oplossen. Hierbij kun je storingen in het net lokaliseren en beredeneren en oplossen aan de hand van tekeningen.Tevens stel je schakelplannen op en voert ze uit. De controle van leidingen en kabels is heel belangrijk via tekeningen op papier of op de computer. Vaak werk je naast openbare wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom, langs het spoor of een kanaal en kom je met klanten in aanraking.

Tijdens de opleiding krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Met het diploma Technicus elektra (niveau 4) kun je aan de slag bij elektrotechnische infrabedrijven. Denk hierbij niet alleen aan StedinJoulzAlliander en Enexis, maar ook aan Baas BVBAM InfratechniekGO Wibon (voorheen Geodan Van den Berg), Q8 PetroleumVan VulpenBakker Sliedrecht, LianderWestland InfraCitytec en Spie Nederland.

Omdat werken in de Elektra infratechniek niet zonder gevaren is, werkt men bij de netwerk- en infra aannemingsbedrijven met een zogenaamd aanwijzingenbeleid. Met het diploma Technicus Elektra en de juiste hoeveelheid werkervaring kun je bijvoorbeeld binnen je bedrijf een aanwijzing krijgen als Installatieverantwoordelijke, ook wel IV-er genoemd, of Werkverantwoordelijke, ook wel WV-er genoemd. Juist door een van deze aanwijzingen of beiden te verkrijgen, mag je ook de door het bedrijf hieraan gekoppelde specialistische werkzaamheden verrichten. Een WV-er is meestal een uitvoerder die de eindverantwoordelijkheid heeft voor meerdere projecten/klussen. Een IV-er is meestal een persoon die eindverantwoordelijk is voor een bepaalde installatie of voor één of meerdere netdelen van een bepaald gebied.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de opleiding als je in het bezit van een mbo-diploma op niveau 3 in het vakgebied.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

  • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
  • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
  • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

In het verlengde hiervan kun je met het diploma Technicus Elektrotechniek niveau 4 op het HBO zelfs direct verder studeren. Je kunt dan kiezen uit verschillende studierichtingen zoals energietechniek, elektrotechniek en technische bedrijfskunde. Door meer diploma’s te behalen op nog hogere niveaus, nemen je doorgroeimogelijkheden dus binnen je bedrijf en daarbuiten alleen maar toe en kun je dus ook juist hierdoor meer gaan verdienen.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar andere niveau 4 opleidingen.

Aanmelden

CREBO
25276
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar
Startmoment(en)
  • Augustus 2022