Technicus engineering (brede opleiding)

Als technicus engineering werk je mee aan nieuwe ontwikkelingen. Denk maar eens aan het produceren van duurzame energie zoals windmolens en zonnepanelen. Maar ook aan automatiserings- en beveiligingssystemen van gebouwen, consumentenelektronica, liften of medische instrumenten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt je bezighouden met de ontwikkeling, het onderhoud, de voorbereiding, het begeleiden of de verkoop van producten en systemen. In de brede opleiding maak je in het eerste jaar kennis met de werkvelden elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde. Aan het eind van het eerste jaar kies je het werkgebied dat het beste bij je past.

 

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Als je kiest voor de opleiding Technicus engineering, dan leg je een goede basis om in het bedrijfsleven door te groeien tot ontwerper, projectleider of leidinggevende. Je kunt binnen de opleiding kiezen voor vijf richtingen, die we ook wel werkvelden noemen.

In het eerste jaar van je de opleiding maak je kennis met de werkvelden elektrotechniek, mechatronica, Medische Instrumentatie Techniek en werktuigbouwkunde. Ná het eerste jaar maak je een keuze voor een werkgebied om je opleiding in te voltooien en je diploma te behalen.

Bij het werkgebied elektrotechniek leer je alles over het uitwerken van ontwerpen van elektrische installaties en besturingsinstallaties, werkvoorbereiding en werkbegeleiding. Daarnaast leer je alles over microcontrollers en leer je deze elektronica programmeren.

Bij het werkgebied mechatronica leer je alles over het ontwerpen en automatiseren van machines, apparaten en installaties.

Bij werkgebied Medische Instrumentatie Techniek ga je aan de slag met zowel techniek, de zorg, als met ICT. Een interessante opleiding wanneer je het leuk vindt om met hightech-apparatuur te werken, maar ook gevoel hebt voor het werken met mensen.

Bij het werkveld werktuigbouwkunde leer je alles over het uitwerken van ontwerpen op het gebied van mechanica, materialen en constructies, werkvoorbereiding, werkbegeleiding en onderhoud. Jij leert hoe je machines apparaten en installaties bij bedrijven ontwerpt, installeert en onderhoudt.

De bol-opleiding Technicus engineering duurt gemiddeld 4 jaar. De exacte duur hangt af van je capaciteiten en studietempo. Je gaat 5 dagen per week naar school en loopt stage. Het eerste jaar volg je vooral theorie- en praktijklessen op school. Ook volg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap en één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Het eerste jaar sluit je af met een oriënterende stage van 9 weken. Het derde leerjaar start je met een stage van een half jaar. Je sluit de opleiding af met een examenstage van 16 weken in het vierde leerjaar. Voor een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl. Wanneer het lastig is om een leerbedrijf te vinden, kunnen we je daar natuurlijk bij helpen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

De mogelijkheden zijn te veel om op te noemen. Als technicus engineering kun je onder meer werken in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek, mechatronica en installatietechniek. Je kunt aan de slag bij midden- en kleinbedrijven tot grote multinationals. Ook het pakket aan taken is breed en varieert van het ontwikkelen, onderhouden, voorbereiden, begeleiden en verkopen van producten en systemen.

In de werktuigbouwkunde kun je denken aan  metaalproducten, machine- en apparatenbouw, (petro)chemie en hout- en papierindustrie. Bij elektrotechniek gaat het vaak om consumentenelektronica of kantoormachines. Liever aan de slag in de installatietechniek? Denk dan aan centrale verwarming- en klimaatsystemen, gas- en stookinstallaties of drinkwatersystemen. In de machinebouw en mechatronica draait het om liften, sorteer- of verpakkingsmachines, lasrobots of kopieermachines.

Als medisch instrumentatie technicus kun je aan de slag als technicus in het bedrijfsleven, waar medische apparatuur wordt gemaakt en onderhouden of bij een ziekenhuis, bloedbank, dialysecentrum of zorginstelling.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt opleidingen volgen in de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

De opleiding Technicus engineering kun je doen in de bol variant. Je volgt je lessen op school en doet praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding. Je stages loop je bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Indien je in bezit bent van een havo-diploma kom je in aanmerking voor een verkorte opleiding. Bespreek de mogelijkheden tijdens de intake.

Na je aanmelding kun je worden uitgenodigd voor een AMN-test. De testresultaten gebruiken we om je bij de start van de opleiding optimaal te kunnen begeleiden.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als je het mbo-diploma Technicus engineering niveau 4 hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt een vierjarige hbo-opleiding gaan volgen of kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding: de Associate degree (Ad).

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de volgende opleidingen op niveau 4: Technicus human technology of Technicus Engineering werkgebied Medische Instrumentatie Techniek.

 

Aanmelden

CREBO
25297
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
4 jaar
Startmoment(en)
  • Augustus 2022