Masterplan MEI Zuid-Holland 2014-2018

Het Masterplan MEI Zuid-Holland voorziet in een netwerkorganisatie met een permanent platform waar bedrijfsleven en onderwijs hun vraagstukken op het gebied van metaal- elektro-/energie- en installatietechniek met elkaar bespreken en afstemmen. Naast een permanent platform worden er regioprofielen, een begeleidingssystematiek en doorlopende leerlijnen met vmbo en hbo gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een eenduidige aanpak tussen alle ROC's in Zuid-Holland.

Meer informatie: https://masterplanzuidholland.nl/