Techniek College Rotterdam verstevigt samenwerking met het bedrijfsleven

9 november 2020

Er zijn weinig branches waarin de ontwikkelingen sneller gaan dan in de techniek. Samenwerking met het bedrijfsleven is dan ook een belangrijk middel om studenten goed voor te bereiden op hun  toekomstige loopbaan. Daarbij is een rol weggelegd voor hybride docenten, die naast hun werkzaamheden bij een bedrijf graag  kennis overdragen aan jongeren. Niet voor niets hecht Techniek College Rotterdam veel waarde aan een constructieve samenwerking tussen school en bedrijfsleven. ,,Uiteindelijk levert dat winst op voor iedereen. Voor de student, de school en de  bedrijven”, zegt adjunct-directeur Judith Donkers.

Dialoog
Vanuit haar functie houdt Judith Donkers zich bezig met onderwijs en kwaliteit binnen Techniek College Rotterdam. Hoewel het een samenwerkingsschool is, bestaat er wel degelijk een eigen onderwijsvisie. ,,We hebben er hard aan gewerkt om die op te stellen. Dat heeft geresulteerd tot een praatplaat. Een bewuste keuze, want dit leidt tot de dialoog met personeel, studenten én het bedrijfsleven”, legt ze uit. De aansluiting tussen school en bedrijfsleven is heel belangrijk. ,,Onderzoek leert dat studenten hun werkhouding op een bedrijf makkelijker aanpassen aan wat er wordt verwacht. Als dat op school op een soortgelijke wijze tot stand komt, heeft dat een gunstig effect op het gedrag en de leerprestaties. Daarnaast neemt de motivatie duidelijk toe als studenten aan realistische opdrachten mogen werken, meer ‘voor het echie’ bezig zijn. Om in de les gelijke tred te kunnen houden met de ontwikkelingen, hebben we het bedrijfsleven nodig. Op school krijgen ze de bagage mee, op het bedrijf leren ze wat er verwacht wordt in de praktijk. Die combinatie is erg mooi.” 

Praktijk naar de school brengen
Het is volgens Judith erg belangrijk dat Techniek College Rotterdam samen kan werken met het bedrijfsleven. De zichtbaarheid in de regio is al flink toegenomen. ,,Maar het blijft zaaien, ze moeten weten dat wij openstaan voor de dialoog. Dat is echt zo. We horen bijvoorbeeld vaak dat de soft skills van onze studenten verbeterd kunnen worden. Vaardigheden als communiceren en plannen. Daar gaan we dan zeker mee aan de slag”, vertelt ze. Het bedrijfsleven kan daarnaast een belangrijke rol spelen door donaties van materialen. ,,Het is voor ons heel waardevol als we apparatuur in bruikleen krijgen voor bepaalde opdrachten. Vooral omdat we veel specialistische opleidingen aanbieden.” Op die manier wordt de praktijk dichter naar de school gebracht. Dat gebeurt ook via gastlessen, zowel op school als online. De nieuwe mogelijkheden rond het online onderwijs vormen hierbij een meerwaarde. Beeldmateriaal is namelijk nog belangrijker geworden bij het leren.

"Op school krijgen studenten de bagage mee, op het bedrijf leren ze wat er verwacht wordt in de praktijk. Die combinatie is erg mooi."

Afstand omzetten in nabijheid
Bij Techniek College Rotterdam worden ook de docenten meegenomen in dit proces. Zij moeten nog meer als coach naast de student fungeren en openstaan voor ontwikkelingen. Bedrijfsbezoeken afleggen om de kennis up to date houden horen daar ook bij. Judith merkt dat de afgelopen tijd hier een positieve bijdrage aan heeft geleverd. ,,Docenten hechten aan professionele autonomie. Dat hoort bij het vak, maar dat geldt net zo goed voor leren van je collega’s. De aandacht voor didactiek is intern toegenomen. Collega’s kijken online mee met elkaars lessen en geven feedback. Gigantische stappen, die we graag willen doortrekken richting het bedrijfsleven”, zegt ze. Het heeft bovendien geleid tot een gelijkwaardigere dialoog met de studenten. Zij pakten meer de regie over het eigen leerproces, bijvoorbeeld door docenten vragen te stellen over onderwerpen waarover zij meer wilden weten. ,,Het leerrendement is daardoor duidelijk toegenomen. Ik vind dan ook dat de term afstandsleren die hiervoor is geïntroduceerd echt moet veranderen. De afstand is in mijn ogen juist omgezet in nabijheid.”

Meisjes in de techniek
Techniek College Rotterdam zet zich bovendien in om meisjes voor de techniek te interesseren. ,,Het is bewezen dat het rendement voor de gehele groep toeneemt als er meer meisjes in een klas zitten. Dat zou al een reden op zich kunnen zijn om hier een speerpunt van te maken, maar nog veel belangrijker is dat er echt veel mogelijkheden voor meisjes liggen. Zij excelleren in zaken als analytisch denken, plannen, organiseren en nauwkeurigheid, dat past heel goed bij diverse technische beroepen. We zien ook vrijwel altijd dat ze doorstromen naar het hbo”, stipt Judith aan. Als zij eenmaal binnen zijn, gaat het dus goed. Maar toch blijkt voor veel meisjes de drempel nog hoog te zijn. Het idee leeft dat techniek ‘moeilijk’ of ‘vies’ is. ,,Dat is zonde. Daarom proberen wij op veel plaatsen ons verhaal te vertellen. Daarbij zetten wij onze vrouwelijke docenten in en zoeken we naar vrouwelijke ambassadeurs. Natuurlijk, je moet niet bang zijn om je vrouwtje te staan in een door mannen gedomineerde wereld. Maar wij maken je echt wel weerbaar.” Historisch gezien is het ook niet vreemd om vrouwen in technische functies te zien. ,,Wist je dat de eerste programmeurs in de oorlog vrouwen waren? Er valt echt veel te halen voor meisjes. In de technische sector is gigantisch veel werk. Je kunt er goed van leven en een gezin van onderhouden. Wat mij betreft is ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ dus nog steeds een mooie slogan. Kies je voor techniek, dan kies je voor zekerheid”, sluit Judith af.

Meer artikelen