Precisietechniek (Verspaningstechnoloog)

In deze opleiding bouw je je kennis van verspanende productietechnieken uit. Je krijgt inzicht in verspaningstechnologie en de processen rondom het aansturen, bedienen en beladen van geavanceerde CNC-machines. Je leert complexe en kwalitatief goede producten te maken met verspanende technieken als CNC-draaien en –frezen, binnen de technisch en economisch gestelde eisen. Na de opleiding kun je ook project- en procesmatig werken. Tijdens de opleiding werk je aan opdrachten in je eigen (leer)bedrijf; opgedane kennis breng je dus direct in de praktijk.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

De lesinhoud wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven bepaald. Doordat veel leerstof in een volledig digitale leeromgeving wordt aangeboden, kunnen we snel inspringen op de actualiteit. De practica worden verzorgd door specialisten uit het bedrijfsleven en bij de bedrijven zelf gegeven, zodat je altijd werkt met de nieuwste machines en software in een 24/7 productieomgeving. Na het doorlopen van deze praktijkgerichte, projectgestuurde opleiding heb je inzicht en kennis van de moderne manier van verspanen. Je krijgt inzicht in de processen rondom het aansturen en bedienen van geavanceerde CNC machines. Daarnaast kun je op juiste wijze anticiperen op productiviteitsverhogende randvoorwaarden om een kwalitatief goed product binnen de gestelde voorwaarden te realiseren.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aanbod komen zijn:
- Kwaliteit en meten
- Verspaningstechnologie en gereedschappen
- Productievoorbereiding
- Verspanende machines
- Opspannen en positioneren
- Werkvoorbereiding en planning
- Nieuwe productie technieken en hun toepassingen
- 24/7 automatisering
- Projectplanning en implementeren van nieuwe technologieën en middelen op de productiewerkvloer.

Naast vakken om je vakkennis te vergroten maken ook Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgersschap deel uit van het lesprogramma.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als verspaningstechnoloog ben jij in staat om zeer complexe producten te vervaardigen. Je onderzoekt de haalbaarheid van een verzoek, je stelt een productieplan op, doet verbetervoorstellen ten aanzien van het productieproces en implementeert het proces in de productie. Je bereidt de productie voor zodat de productie 24/7 optimaal verloopt. En je voert de bewerkingen uit op de nieuwste machines. Kortom, jij bent de specialist in ‘het nieuwe maken’! Deze opleiding sluit helemaal aan bij de wensen en behoeften van de verspaningsindustrie. Binnen dit vakgebied is het belangrijk dat jij heel precies kunt werken.

BBL

BBL

Deze opleiding kun je volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één dag (een middag en avond) per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Controleer of je werkgever een erkend leerbedrijven is op www.stagemarkt.nl.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Een niveau 3 diploma Allround Verspaner of een niveau 4 diploma Technicus Engineering met uitstroomprofiel Werktuigbouw en/of werkervaring in de verspanende sector. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

  • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
  • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
  • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanvullende kosten

Aanvullende studiekosten zijn € 2.500,- per jaar, omdat we werken in kleinenere groepen en gebruik maken van externe experts uit het bedrijfsleven.

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na het behalen van het diploma Verspaningstechnoloog kun je je verder specialiseren in het bedrijfsleven of doorstromen naar het hbo voor een voltijd of AD-traject Engineering of Maintenance & Mechanics.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Wil je jezelf verder ontwikkelen en wil je dat in combinatie van werken-leren doen? Kijk dan bij andere bbl opleidingen in de Maakindustrie & Onderhoud.

Aanmelden

CREBO
25627
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar
Startmoment(en)
  • augustus 2022