Werkbezoek Ton Heerts aan Techniek College Rotterdam

21 juni 2018

MEER RUIMTE VOOR INTEGRATIE EN VERNIEUWING GRAAG

MBO Raad-voorzitter Ton Heerts was afgelopen woensdag, 20 juni, op werkbezoek bij Techniek College Rotterdam. Op de RDM Campus kreeg hij een uitvoerige rondleiding en sprak hij met studenten, docenten en directie. Rode draad van het bezoek: er is en wordt volop gewerkt aan de integratie en de vernieuwing van het techniekonderwijs in Rotterdam. Daarvoor is meer ruimte van harte welkom. Ruimte wat betreft wet- en regelgeving, samenwerkingsvormen met onder andere het bedrijfsleven, maar ook wat betreft bekostiging. Het Rotterdamse techniekonderwijs moet het met relatief beperkte middelen doen, juist in een regio waar de vraag groot is en de vermeende ‘afstand’ tussen wonen, leren en werken soms aanzienlijk.

Bijzonderheid in Rotterdam is dat Techniek College Rotterdam een samenwerkingsschool vormt, waarin de Rotterdamse roc’s Albeda en Zadkine hun techniekopleidingen en hun 7.000 techniekstudenten samenbrengen. Dat gebeurt onder andere in de RDM Campus op Heijplaat, waar ook doorlopende leerlijnen worden ontwikkeld van vmbo tot en met hbo. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe doorlopende leerlijn ‘robotlassen’, waarover de MBO Raad-voorzitter tijdens het werkbezoek werd bijgepraat.

Tijdens zijn rondleiding was er ook aandacht voor de snelle ontwikkelingen in bijvoorbeeld de mobiliteitstechniek en de gevolgen daarvan voor onderwijs en afnemend bedrijfsleven. Het aantal bewegende delen in auto’s nam de afgelopen 10 jaar tot wel een factor 100 af. Dit betekent dat het vak automonteur evalueert naar digitaal diagnose stellen en het vervangen van modules.

Volop digitalisering en ook verduurzaming zoals ook bij andere technische beroepsopleidingen. Dat maakt de ontwikkeling en het aanbieden van nieuwe techniek-brede keuzevakken belangrijk, zoals bijvoorbeeld programmeren. Maar het kan ook anders door het aanbieden van een keuzevak als 'Voorbereiding hbo', waarmee studenten hun studiesucces in het hoger beroepsonderwijs kunnen vergroten na het behalen van hun diploma.

Tijdens het bezoek was er ook veel aandacht voor schoolkosten, het zoveel mogelijk beperken daarvan en het zo mogelijk digitaliseren van leer- en lesmateriaal, waarmee de kosten voor relatief dure en niet altijd volledig benutte schoolboeken kunnen worden teruggedrongen. Bij Techniek College Rotterdam wordt veel gewerkt met het op school in bruikleen geven van gereedschap, waaronder ook laptops. Een uitzondering hierop vormen werkschoenen en -kleding. Deze zijn van studenten zelf, die daarvan ook de kosten dragen. Studenten of ouders en verzorgers die hier de middelen niet voor hebben, kunnen bij Albeda en Zadkine een beroep doen op een speciaal fonds dat hierin voorziet.

Meer artikelen