Eerste Monteur mechatronica (Railvoertuig servicemonteur)

Railvoertuig servicemonteurs werken bij specifieke onderhoudsafdelingen van spoorvervoerders, hier onderhoud en repareer je moderne railvoertuigen. Deze opleiding is een specialisatie van de opleiding Eerste monteur Mechatronica. Voor je deze opleiding kun je je aanmelden als je werkt bij een spoorvervoerder. 

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In samenwerking met de diverse spoorvervoerders is Techniek College Rotterdam als eerste in Nederland in 2011 gestart met de opleiding Railvoertuig servicemonteur (niveau 3). De opleiding die je volgt, is in principe de opleiding Eerste monteur Mechatronica. Tijdens deze opleiding volg je de specialisatie Railvoertuigen.

De opleiding is qua structuur opgebouwd in modules, hierdoor kan je steeds delen van de opleiding afronden. Deze delen zijn voor het grootste deel kwalificerende onderdelen van de railbranche.

Het eerste en tweede jaar van de opleiding wordt gegeven in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je krijgt dan een leerwerkovereenkomst bij één van de railvoertuig(onderhouds)bedrijven of fabrikanten van railvoertuigen. Je gaat dan nog één dag per week naar school voor een aantal specifieke technische en ondersteunende vakken. De rest van de week ben je bij je eigen bedrijf bezig om samen met collega’s en een praktijkleermeester te werken aan je verdere vakbekwaamheid.

Ongeveer een dag in de week verdiep je je kennis en vaardigheden op het gebied van railvoertuigentechniek. Denk hierbij aan vakkennis op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, monteren stellen, PLC techniek, materialenkennis en natuurlijk ook de ondersteunende vakken taal, rekenen en burgerschap & beroepshouding. 

Naast bovenstaande vakken wordt er in het begin van het eerste leerjaar een aantal specifieke veiligheidstrainingen verzorgd die belangrijk zijn voor de railbranche. Je kan dan je geleerde kennis en vaardigheid veilig in de echte beroepspraktijk gaan gebruiken.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Railvoertuig servicemonteurs werken bij de onderhoudsafdelingen van bij railvoertuig(onderhouds)bedrijven. Je gaat aan de slag in speciaal ingerichte werkplaatsen waarin je moderne railvoertuigen onderhoudt en repareert. Moderne railvoertuigen vol met moderne techniek, die specifiek vakmanschap vraagt van het personeel.

Bbl opleiding

Bbl opleiding

Deze opleiding kun je volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen of avonden per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Let op: Een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen. Daarnaast kan het zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Voor je deze opleiding kun je je niet standaard aanmelden via deze site, je moet eerst solliciteren bij spoorvervoerders daarna kun je je inschrijven voor de opleiding.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als eerste monteur mechatronica op niveau 3 kun je na een aantal jaren werkervaring doorstromen als Technicus Mechatronica Systemen. Deze opleiding sluit ook aan op het AD-traject van de Hogeschool.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw.

Aanmelden

CREBO
25340
Niveau
3
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar
Startmoment(en)
 • Augustus 2022