Bedrijfsautotechnicus

Zie jij jezelf werken aan bedrijfsauto's in een militaire omgeving? Dan zit je goed bij Techniek College Rotterdam. Bij ons werk je zowel aan legervoertuigen als aan burgervoertuigen. Deze opleiding bieden we gezamenlijk aan met de Zadkine Veiligheidsacademie. 

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

De BOL-opleiding Bedrijfsautotechnicus kan alleen gevolgd worden in combinatie met het keuzedeel Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). De vakopleiding en het keuzedeel zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar vervonden, want je loopt het eerste en tweede jaar stage bij het leerbedrijf van Defensie. Hierbij werk je aan de bedrijfsvoertuigen van Defensie. Ter verbredingvan je vaardigheden bij bedrijfsauto's loop je ongeveer anderhalf jaar 1 dag in de week stage bij een burgerbedrijf.

Naast de vakken voor bedrijfsautotechnicus volg je ook de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Al deze vakken volg je op de Scheepsbouwweg 1 op de RDM Campus te Rotterdam. De vakken van het keuzedeel VeVa (militaire basisvaardigheden, sport en militair Engels) volg je op de Veiligheidsacademie van Zadkine, Campusplein 16, Rotterdam-Hoogvliet.

Omdat voor het keuzedeel VeVa specifieke competenties worden gevraagd, zoals fysieke en mentale vaardigheden, gaat de intake via de Zadkine Veiligheidsacademie. Voor aanmelding voor deze opleiding geldt dat je toelaatbaar bent voor het keuzedeel VeVa.

Klik hier voor direct aanmelden via de website van Zadkine.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als bedrijfsautotechnicus doe je veel, maar alles komt wel regelmatig voorbij. Ook bij Defensie. Zo doe je onderhoudsbeurten. Dan controleer je banden, ververs je olie en zet je de lampen goed. Ook doe je metingen. Zo kun je zien wat er met de truck aan de hand is. Kleine reparaties mag je zelf doen. Bij de keuring van een truck help je mee. 
Van het werken aan een bedrijfsauto word je steeds minder vaak vies. Dat komt omdat er steeds meer elektronica in de trucks zit. Een belangrijk onderdeel van je werk is uitzoeken wat er mis is met een wagen. Daarvoor gebruik je moderne apparaten. Met collega’s moet je goed kunnen samenwerken. Er zijn vaak veel mensen samen aan één truck bezig, omdat die snel klaar moet zijn. Vrachtwagens moeten snel de weg weer op.

Verschil BOL en BBL

Verschil BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming.

Doe je de bol opleiding dan word je het eerste jaar breed opgeleid (zie ook: Meer over de opleiding). Je volgt je lessen op school en doet praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Kies je voor de bbl opleiding dan ga je direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf en richt je je 100% op het vak autotechnicus. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten.

Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

 

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling
  • je hebt een assistentenopleiding voltooid voor hetzelfde beroep of dezelfde richting


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Deze technische opleiding wordt ook aangeboden binnen de opleiding VeVa (Veiligheid en vakmanschap) door de Zadkine Veiligheidsacademie. Het is dezelfde opleiding maar deze uitdagende opleiding, met gegarandeerde stageplaats, bereidt jou voor op een baan bij Defensie terwijl je tegelijkertijd een erkend technisch mbo-vakdiploma krijgt.

 

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

Wil je na deze opleiding doorleren? Dan kun je met dit diploma doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 3 zoals Eerse bedrijfsautotechnicus.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Deze technische opleiding wordt ook aangeboden binnen de opleiding VeVa (Veiligheid en vakmanschap) door de Zadkine Veiligheidsacademie. Het is dezelfde opleiding maar deze uitdagende opleiding, met gegarandeerde stageplaats, bereidt jou voor op een baan bij Defensie terwijl je tegelijkertijd een erkend technisch mbo-vakdiploma krijgt.

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de andere opleidingen op niveau 2, zoals Autotechnicus of Monteur Mobiele werktuigen.

Aanmelden

CREBO
25668
Niveau
2
Traject
bol
Duur bol
2 jaar
Startmoment(en)
  • Augustus 2022