Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst

Wanneer
17 september 2023
Door
Redactie
Let op! Aanpassingen in de praktijkovereenkomst per 1 augustus 2023.

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst

Let op! Aanpassingen in de praktijkovereenkomst per 1 augustus 2023

Per 1 augustus 2023 is de wet Verbetering rechtsbescherming mbo studenten in werking getreden. Een van de gevolgen hiervan is dat de onderwijsovereenkomst is afgeschaft. Hierdoor moesten enkele (tekstuele) wijzigingen worden aangebracht in de praktijkovereenkomst.

Daarnaast hebben alle partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs begin 2023 het Stagepact gesloten. Hierin zijn afspraken opgenomen, waardoor alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. De belangrijkste afspraken vanuit het Stagepact zijn:

  1. Het aantal contactmomenten tussen student-leerbedrijf-Techniek College Rotterdam wordt vastgelegd (minimaal 3: 1x fysiek, 2x online).
  2. Studenten ontvangen een onkostenvergoeding van het leerbedrijf voor kosten die gemaakt moeten worden om stage te kunnen lopen (bijvoorbeeld reiskosten en kosten VOG).
  3. De arbeidstijdenwet is van toepassing op stagiairs. 
  4. Studenten kunnen stagediscriminatie en stagemisbruik melden bij het klachtenloket van Techniek College Rotterdam. Deze meldingen worden ook doorgegeven aan SBB.

Om te voldoen aan bovengenoemde afspraken heeft Techniek College Rotterdam de praktijkovereenkomst, inclusief de algemene voorwaarden hierop aan, aangepast met ingang van 1 augustus 2023.

Om ervoor te zorgen dat voor alle studenten dezelfde randvoorwaarden gaan gelden, zijn de nieuwe algemene voorwaarden per 1 augustus 2023 tevens van toepassing op alle lopende praktijkovereenkomsten.

U vindt de algemene voorwaarden van de praktijkovereenkomst hieronder. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bpv-coördinator.