Techniek College Rotterdam kondigt uitbreiding opleidingen in de Beroepscampus aan

Wanneer
05 februari 2024
Door
Redactie
Op 23 januari 2024 organiseerde RGO Beroepscampus de eerste in de reeks branchetafels van dit jaar. Voor het vmbo-profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) kwamen dinsdagmiddag ruim 30 mensen bij elkaar om te praten over de toekomst van het onderwijs én de branche aan de hand van het project Sterk Techniekonderwijs (STO). Techniek College Rotterdam kondigde aan komend schooljaar te starten met een aantal extra opleidingen.

Brede vertegenwoordiging 

Zowel onderwijsmedewerkers als gemeenteambtenaren en ondernemers waren vertegenwoordigd. Er werd teruggekeken op de vorige periode waarin gewerkt is aan het versterken van het techniekonderwijs. De conclusie was dat er in de afgelopen vier jaar veel gebeurd is en dat zowel het onderwijs als de ondernemers hierin stappen hebben gemaakt. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is vol lof over de resultaten die de STO-regio’s hebben bereikt. Meer leerlingen kiezen voor techniek en het onderwijs sluit beter aan op wat de arbeidsmarkt vraagt van medewerkers. 

Nieuwe stappen 

Daarom heeft het ministerie van OCW ervoor gekozen opnieuw een subsidie voor STO aan te bieden. Veel voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie blijven gelijk, zoals dat de focus moet liggen op de bovenbouw van de harde technische vmbo-profielen als de bouw en de logistiek. Toch is er ook ruimte voor verbreding: techniek is immers overal, ook in bijvoorbeeld de zorg en in de agrarische sector. Op Goeree-Overflakkee was daar vanuit STO al aandacht voor, de komende jaren wordt dit verder uitgebreid. Ook de samenwerking met het basisonderwijs zal blijven. Bedrijven gaven aan met hen meer te willen samenwerken. Op dit moment wordt vanuit het ministerie de laatste hand gelegd aan de regeling. Dit jaar worden dan ook de lokale plannen geschreven voor de projectperiode van 2025-2029. 

MBO in de Beroepscampus 

De ambitie van de Beroepscampus is om meer mbo-opleidingen aan te bieden die aansluiten op wat de arbeidsmarkt in de regio nodig heeft. Namens Techniek College Rotterdam (TCR) was Fadi Koria aanwezig om hun plannen te delen. Vanaf komend schooljaar gaan ze naast de bestaande bouwopleidingen, ook opleidingen aanbieden in de richting Elektrotechniek en Productietechniek. Dit zijn niveau 2 en 3 opleidingen in BBL-variant. Dat betekent dat studenten 1 dag per week les krijgen op de Beroepscampus en 4 dagen werken bij een werkgever. Ondernemers gaven aan ook graag een mbo-opleiding in de installatietechniek te zien op de Beroepscampus. De heer Koria gaf aan deze vraag mee terug te nemen naar zijn collega. Op de website van de Beroepscampus is het volledige aanbod van opleidingen te vinden: www.beroepscampus.nl.  

Opbouw opleiding 

Techniek College Rotterdam heeft ervoor gekozen de opleidingen aan te bieden volgens een nieuwe opbouw. In het eerste jaar zitten studenten van niveau 2 en 3 bij elkaar in de klas en volgen zij een basisjaar met onderwerpen die voor beide niveaus nodig zijn om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Projectmatig werken is hiervan een belangrijk onderdeel. Deze opbouw leidt ertoe dat studenten verkort of juist met meer verdieping een opleiding kunnen volgen, afhankelijk van hoe ze de opleiding doorlopen. Een niveau 3 opleiding kan zo in twee jaar worden afgerond.  
 
Toegezegd werd ook dat Techniek College Rotterdam beter zichtbaar zal zijn in de toekomst. Zo wordt de begeleiding van de school op de werkvloer geïntensiveerd. Daarnaast worden werkgevers beter ondersteund, bijvoorbeeld met ondernemersbijeenkomsten, zodra de studentenaantallen dit toelaten. Goede begeleiding vanuit school wordt door ondernemers als essentieel beschouwd, zo gaf men aan. De suggestie werd dan ook gedaan dat de nieuwe subsidieronde hier misschien kan helpen dit mogelijk te maken. 

Uitleg vmbo-profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)

RGO Beroepscampus profielcoördinator Bram Jacobse gaf een presentatie over de opbouw van zijn profiel en deed de oproep aan ondernemers hierin mee te denken. Hij gaf aan het belangrijk te vinden leerlingen breed op te leiden en hen de vaardigheden mee te geven die passen bij wat de arbeidsmarkt straks van ze vraagt. Dan is het van belang ze ook aan te laten sluiten op de actualiteit. Hij gaf verder aan blij te zijn met de samenwerking met ondernemers. Veel ondernemers hebben inmiddels de keuzekaart ingevuld en aangegeven hoe ze met de school willen samenwerken. Daar worden mooie stappen in gezet die leerlingen helpen bij het maken van keuzes. Ook ziet de heer Jacobse dat leerlingen sneller geneigd zijn voor bedrijven te kiezen die ze kennen van een gastles of bedrijfsbezoek.  
 
Tot slot werd onder het genot van een broodje nagepraat. Niet alleen werd er gesproken met bekenden, ook werden er visitekaartjes uitgewisseld en nieuwe relaties aangegaan. De betrokkenen kijken terug een succesvolle avond. RGO Beroepscampus organiseert de komende tijd meerdere branchetafels die aansluiten bij de technische profielen in de Beroepscampus.