Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

Je bent thuis in technische installaties en kunt goed zelfstandig en nauwkeurig werken. Als eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel. Als eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties ben jij het visitekaartje van jouw bedrijf. Een eerste indruk maak je maar een keer.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Warm en koud stromend water, centrale verwarming, warmtepompen, installatietechniek heeft alles te maken met de aan- en afvoer gas. Tijdens de niveau 3-opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouwkundige installaties leer jij alles over gasinstallaties en afvoersystemen van rookgassen.

Tijdens de opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouwkundige installaties krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt verschillende keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt alleen de theorielessen op school. Je leert dus een vak én je krijgt salaris! Een lijst van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl

 

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties werk je aan bestaande installaties voor verwarming en warm tapwater, klimaat en luchtbehandeling of drinkwater. Je onderhoudt, repareert en optimaliseert gas- en waterinstallaties en gas- en watertoestellen. Je richt je op het onderhoud en repareert en/of optimaliseert installaties voor warm tapwater en klimaatbeheersing en voert routinematige storings,-en onderhoudswerkzaamheden uit bij particulieren thuis of in de utiliteit. Je werkt bij de storingsdienst of onderhoudsafdeling van productiebedrijven en installatiebedrijven. Je taken bestaan uit onderhoud, reparatie en optimaliseren van installaties voor gas, cv, water, sanitair en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties, zoals airco's, maar ook warmte terugwininstallaties en zonneboilers in bijvoorbeeld een woning, school of kantoor. Soms stel je ook gasinstallaties en luchtbehandeling- en klimaatinstallaties in bedrijf. Je controleert de werking en stelt de installaties opnieuw in als dat nodig is.

BBL-opleiding

BBL-opleiding

Deze opleiding kun je volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen of avonden per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Let op: Een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen. Daarnaast kan het zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Het cursusgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2020/2021 vastgesteld op € 250,- voor een niveau 1- en 2-opleiding en € 606,- voor een niveau 3- en 4-opleiding.

Wel cursusgeld betalen

Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

  • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
  • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
  • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Geen cursusgeld betalen

Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.  

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Hoe cursusgeld betalen  

Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerkbedrijven

Leerwerkbedrijven

Als je je aanmeldt voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Voor informatie over en een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als je het diploma Eerste monteur serivice en onderhoud werktuigkundige installaties op zak hebt, kun je natuurlijk verder leren. Je kunt bijvoorbeeld de niveau 4 opleiding Werkvoorbereider installaties of Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties​.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar andere opleidingen op niveau 3 in de bbl.

Aanmelden

CREBO
25307
Niveau
3
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar

Helaas, aanmelden voor deze opleiding is momenteel niet mogelijk.