Regionaal Investeringsfonds Cloud Engineering

Het Regionaal Investeringsfonds(RIF) Cloud Engineering richt zich op het versterken tussen o.a. onderwijs en gemeenten om de ICT-opleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven.

Regionaal Investeringsfonds Cloud Engineering

Het Regionaal Investeringsfonds(RIF) Cloud Engineering richt zich op het versterken en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs, regionaal bedrijfsleven en gemeenten om de ICT-opleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven en de sector. Onderdeel hiervan is het opzetten van een Practoraat Cloud Engineering.

Waarom cloud engineering?

De IT-infrastructuur bij bedrijven en instellingen is al lang niet meer alleen afhankelijk van interne servers: tegenwoordig hangt alles in de cloud. Steeds meer apparaten zijn aangesloten op het internet en kunnen, draadloos en op afstand bediend worden. Allemaal via de cloud. Er is een grote behoefte aan cloudspecialisten die snel aan de slag kunnen, met cloud engineering werken we daar aan!

Doelstellingen:

  • Hogere instroom richting IT in het algemeen en cloud-specialisten in het bijzonder
  • Actueel curriculum door intensieve samenwerking met bedrijfsleven
  • Werken met actuele kennis en apparatuur middels een lab en practoraat

Hoe doen we dat?

Door met elkaar op te trekken bij de samenstelling en realisatie van dit nieuwe opleidingsprogramma versterken we de doorstroming van de leerlingen en kunnen pas afgestudeerden snel volwaardig aan de slag zonder dat ze eerst intern verder opgeleid hoeven te worden. Binenn het practoraat en de infrastructuur wordt nauw samengewerkt met IT Campus Rotterdam.

Doel Regionaal Investeringsfonds mbo

Doel van het Regionaal Investeringsfonds(RIF) is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Er zijn inmiddels meer dan 100 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zie de landkaart voor een overzicht van alle projecten.

Heb je een vraag?

Leonie van Haren

Leonie van Haren

Projectleider RIF Cloud Engineering

Er is een grote behoefte aan cloudspecialisten.