mbo-studentenfonds

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor deze regeling bij Techniek College Rotterdam moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De student volgt, of gaat een bol-opleiding volgen, bij Techniek College Rotterdam en is op 1 augustus nog geen 18 jaar.
  • De student tekent een onderwijsovereenkomst met Techniek College Rotterdam.
  • Het gezinsinkomen voldoet aan de eis van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): minder dan 120% van het sociaal minimum.
  • De leermiddelen/boeken/laptop blijven eigendom van Techniek College Rotterdam; de ouder(s)/verzorger(s) van de student tekenen een bruikleenovereenkomst.

Aanvragen 18min regeling
Je kan je vragen over de regeling mailen naar info@tcrmbo.nl. Alle aanvragen gaan via de studieloopbaanbegeleider van Techniek College Rotterdam, vervolgens wordt het door de schoolmaatschapelijk werker beoordeeld. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer de ouder/verzorger gegevens aanlevert over het gezinsinkomen voor een inkomenstoets. 

Belangrijk: op = op
Voor de 18min regeling geldt op = op. Wanneer het budget vanuit het ministerie van OCW voor een schooljaar volledig is benut, kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.