Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Per 1 augustus 2016 verzorgen wij onder deze naam ons technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Samen met het bedrijfsleven stemmen we onze opleidingen nog beter af op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heb jij een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector.

Techniek College Rotterdam is toekomstgericht, we investeren in tijd en middelen. Bovenal in motivatie én energie zijn we het kloppend hart voor technisch onderwijs. Daarnaast staan we voor kwalitatief hoogwaardig en aansprekend onderwijs. Met moderne onderwijsfaciliteiten en locaties waar de werelden van techniek prominent aanwezig zijn. Natuurlijk blijven we leren en groeien, op de school is een permanente ontwikkeling gaande met de samenleving als bron.

Techniek College Rotterdam spreekt duidelijke taal, geeft structuur en energie. We willen een inspirator zijn voor studenten, collega's en bedrijfsleven. We geloven in samenwerken, in co-creatie. Intensief samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsorganisaties. We leren onze studenten dat zij de werknemers van de toekomst zijn, met de juiste moraal en arbeidsethiek.

Kiezen voor techniek
Techniek heeft de toekomst. Steeds meer jongeren kiezen bewust voor een studie in de techniek vanwege de grote kans op een baan al tijdens of direct na de opleiding. Wil je meer weten over een opleiding in de techniek? Bezoek dan eens onze Info- en Open Dagen.