Vacature directeur

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine.  Per 1 augustus 2016 verzorgt TCR onder deze naam het technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond (circa 7.000 studenten, 450 fte en een jaarbegroting van € 53 miljoen). Samen met het bedrijfsleven stemt Techniek College Rotterdam de opleidingen nog beter af op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heeft de student een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector.

Voor Techniek College Rotterdam zijn we op zoek naar een directeur.

Techniek College Rotterdam is toekomstgericht en investeert in tijd en middelen. Bovenal in motivatie én energie is Techniek College Rotterdam het kloppend hart voor technisch onderwijs. Daarnaast staat Techniek College Rotterdam voor kwalitatief hoogwaardig en aansprekend onderwijs. Met moderne onderwijsfaciliteiten en locaties waar de werelden van techniek prominent aanwezig zijn. Natuurlijk blijft Techniek College Rotterdam leren en groeien, op de school is een permanente ontwikkeling gaande met de samenleving als bron.

Techniek College Rotterdam spreekt duidelijke taal, geeft structuur en energie. Techniek College Rotterdam wil een inspirator zijn voor studenten, collega's en bedrijfsleven. Techniek College Rotterdam gelooft in samenwerken, in co-creatie. Intensief samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsorganisaties. Techniek College Rotterdam leert de studenten dat zij de werknemers van de toekomst zijn, met de juiste moraal en arbeidsethiek.

Directeur
Als voorzitter van het directieteam geeft de directeur leiding aan het Techniek College Rotterdam. De directeur werkt – als voorzitter van het Directieteam (DT) bestaande uit de directeur en twee adjunct-directeuren  – daarbij vanuit een heldere visie aangaande de strategische opgave van TCR en is koersbepalend, uitdagend, open minded en inspirerend. De uitgangspunten voor het beleid zijn onder andere vastgesteld in het Integraal Plan Onderwijs en Kwaliteit. Via het MT wordt (indirect) leiding gegeven aan de organisatie. De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van zowel Albeda als Zadkine.

De kandidaat
De basis van Techniek College Rotterdam staat en de onderwijskwaliteit is op orde. Voor de volgende stap is Techniek College Rotterdam op zoek naar een innovatieve en ondernemende directeur. De nieuwe directeur bouwt vanuit de bestaande strategie verder aan innovatief techniekonderwijs. Dit vraagt om een meer externe focus van de directeur zonder de stevige interne rol los te laten. Er is een grote opgave om te zorgen dat het aantal studenten (verder) toeneemt terwijl de vraag vanuit het werkveld nog harder groeit. Dit alles binnen een groot én complex netwerk waar de positionering van het Techniek College Rotterdam én een stevige verbinding met het werkveld de sleutels voor succes vormen.

Als directeur van het Techniek College Rotterdam ben je het boegbeeld van de technieksector in Rotterdam. Door affiniteit en enige bekendheid met de techniekbranche en bijbehorende cultuur maak je goed verbinding met het werkveld. Je optimaliseert de samenwerking met het bedrijfsleven en je weet raad met nieuwe uitdagingen op het gebied van onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en interdisciplinair en multilevel werken in de keten vmbo-mbo-hbo. Je voelt je thuis in zowel het onderwijs én het bedrijfsleven en weet vanuit jouw kennis en ervaringen die werelden te verbinden en daarmee het Techniek College Rotterdam verder te brengen onder andere door het binnen halen van middelen en versterken van publiek private samenwerking. Van de wereld van de techniek én het onderwijs, van marketing tot aan positionering binnen en uitbouwen van het netwerk: je bent van alle markten thuis en je hebt grote affiniteit met opleiden en ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
De positie is ingeschaald in loonschaal 15 conform de cao-mbo.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 17 juni 2022)
Chasse Executive Search begeleidt de procedure. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via [email protected]. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de (volledige) functie-eisen, de context waarbinnen de directeur opereert, de (nadere) arbeidsvoorwaarden en de planning. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie via [email protected] met motivatie en curriculum vitae is vrijdag 17 juni 2022.