IT-brug

IT-brug

De IT-brug is begonnen als een project waarin Midden en Klein Bedrijf (MBK) Nederland, ECABO, Max Hanna, de Overdracht, Zadkine, Albeda College en andere scholen samenwerkten. De IT-brug maakt onderdeel uit van de ICT-academie van Techniek College Rotterdam. De IT-brug werkt samen met bedrijven, instellingen en scholen om de volgende doelen te bereiken:

  • We bieden studenten van de ICT-academie een waardevolle bpv-periode;
  • We stellen onze studenten centraal;
  • We proberen een extra ICT-impuls voor het mkb te geven;
  • We wisselen kennis en vaardigheden uit tussen Techniek College Rotterdam, midden- en kleinbedrijven en het Kenniscentrum ECABO;
  • We kunnen ons lesmateriaal van de ICT-opleidingen verbeteren in samenwerking met onze opdrachtgevers.