ICT-beheerder

Als ICT-beheerder ben je onmisbaar binnen de organisatie. Als het systeem uitvalt of hapert, ben jij degene die de mogelijke oorzaken en oplossingen aandraagt. Je beheerst alle aspecten van dit belangrijke vak.

NB: Momenteel hebben we meer aanmeldingen dan we voor deze opleiding kunnen plaatsen, je kan je niet meer aanmelden voor deze opleiding. Na 1 oktober 2019 kan je je weer aanmelden voor het eerstvolgende cursusjaar.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In de beroepsopleiding ICT-beheerder werk je veel aan projecten. Hierin komen de verschillende aspecten van het vak aan de orde. De theorie is ondersteunend. Later in de opleiding voer je projecten zo veel mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven uit.

Deze opleiding geeft je brede kennis van wireless verbindingen, open en closed source, hardware, randapparatuur en de werking daarvan. Een belangrijk onderdeel is een stage bij een erkend bedrijf. In de lessen gebruiken we online lesmateriaal van grote ICT-bedrijven. Bovendien kun je wereldwijd erkende certificeringen halen.

Voor deze opleiding heb je een leerwerkbedrijf nodig om te kunnen starten. Je werkt gemiddeld 4 dagen in de week bij een dit erkende leerbedrijf en je komt 1 dag per week naar school. Je leert dus een vak én je krijgt salaris! Een lijst van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Tijdens deze opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Na deze opleiding kun je aan de slag als ICT-beheerder. Je werkt bijvoorbeeld bij een ICT-dienstverlener, een bedrijf in de mediabranche of op de ICT- of media-afdeling van een ander bedrijf.

Als ICT-beheerder luister je goed naar de wensen van de klant. Je probeert die om te zetten naar een informatiesysteem. Je maakt een ontwerp en stelt een plan van aanpak op. Ook maak je een testomgeving. Verder ben je betrokken bij het maken en uitvoeren van een uitvoeringsplan. Je maakt systemen gebruiksvriendelijk en probeert de medewerkers ervan te overtuigen het systeem te gebruiken.

Je voorkomt storingen. En als ze toch voorkomen, los je ze zo snel mogelijk op. Ook handel je incidentmeldingen af. Verder ben je betrokken bij het maken van afspraken met klanten en gebruikers. Ten slotte is de ICT-beheerder verantwoordelijk voor het opzetten van een servicedesk en het leidinggeven aan de medewerkers daarvan. Daarvoor stel je ook een gebruikersinstructie op.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • ​kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling
 • Je hebt een leerwerkplek bij een erkend leerwerkbedrijf

Als je het mbo-diploma niveau 4 hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt een vierjarige hbo-opleiding gaan volgen of kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding: de Associate degree (Ad).

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Het cursusgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2019/2020 vastgesteld op € 243,- voor een niveau 1- en 2-opleiding en €588,- voor een niveau 3- en 4-opleiding.

Wel cursusgeld betalen

Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Geen cursusgeld betalen

Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.  

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Hoe cursusgeld betalen  

Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 april aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

De verplichte intake-activiteiten van ICT en Online zijn

 • een gesprek om samen te onderzoeken of de opleiding goed past
 • proef studeren om in de praktijk te ervaren hoe de lessen van de opleiding zijn
 • een inhoudelijke opdracht om te kijken of de inhoud van het beroep bij je past

Deze intake-activiteiten zijn alle drie verplicht. Wanneer de school na één of twee van de drie intake-activiteiten weet dat de opleiding bij je past vertelt de school je dat en hoef je niet meer aan de andere intake-activiteiten mee te doen.

De opleidingen van IT en Online worden gegeven op meerdere locaties. Er kan verschil zijn in het precieze tijdstip waarop de locaties de intake-activiteiten uitvoeren. De locatie waar je wilt gaan studeren nodigt je uit voor de intake-activiteiten op die locatie. Er zijn in ieder geval intake-activiteiten in de maanden januari, februari, maart en april.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na deze opleiding kun je werken binnen het bedrijfsleven en doorgroeien naar een leidinggevende functie als applicatiebeheerder of hoofd ICT. Je kunt ook een hbo-studie volgen, zoals Informatica, Technische Informatica en Bestuurlijke Informatica.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek jij een andere opleiding in de wereld van It & Online? Kijk dan ook eens naar de niveau 4 opleidingen Netwerk- en Mediabeheerder of Applicatie- en Mediaontwikkelaar.

 

Aanmelden

CREBO
25189
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar
Verkort
LET OP: 3-jarige opleiding gegeven in 2 jaar volwassenenonderwijs.
Startmoment(en)
 • augustus 2020