Medisch Instrumentatie Technicus

Vind je het leuk om met hightech-apparatuur te werken, maar wil je ook graag werken met mensen? Dan is de opleiding Technicus Engineering werkveld Medische instrumentatie techniek echt iets voor jou! De opleiding kent raakvlakken met zowel techniek, de zorg, als met ICT.

 

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

De opleiding kent raakvlakken met zowel techniek, de zorg, als met ICT. Een interessante opleiding wanneer je het leuk vindt om met hightech-apparatuur te werken, maar ook gevoel hebt voor het werken met mensen.

De opleiding duurt vier jaar, waarbij samenwerking wordt gezocht met ziekenhuizen, instellingen in de regio en bedrijven voor de nodige praktijkperiodes. Op deze manier volgt de opleiding het zogenaamd competentiegericht onderwijs. Met de nadruk op toekomstige werksituaties met projecten, praktijkopdrachten en de inzet van gastdocenten uit het werkveld. Je ontwikkelt jezelf intensief in kleine groepen en je maakt gebruik van de nieuwste technologieën. Je leert veel over:

 • Elektronica
 • Fijnmechanica
 • Inzicht in de samenhang en werking van componenten en medische apparatuur
 • Fysiologie, anatomie, hygiëne en veiligheid
 • Communicatieve en sociale vaardigheden

Medische instrumentatie techniek is één van de werkvelden van de opleiding Technicus engineering. Je kunt binnen de opleiding kiezen voor vijf verschillende werkvelden.

Als je al zeker weet wat bij je past dan kun je je direct voor het juiste werkveld aanmelden.

Als je nog niet weet welk werkveld het beste bij je past, dan kun je kiezen voor de brede opleiding Technicus engineering.

In de brede opleiding maak je in het eerste jaar kennis met de werkvelden elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde.

Bij het werkveld elektrotechniek leer je alles over het uitwerken van ontwerpen van elektrische installaties en besturingsinstallaties, werkvoorbereiding en werkbegeleiding. Daarnaast leer je alles over microcontrollers en leer je deze elektronica programmeren.
Bij het werkveld mechatronica leer je alles over het ontwerpen en automatiseren van machines, apparaten en installaties.
Bij het werkveld werktuigbouwkunde leer je alles over het uitwerken van ontwerpen op het gebied van mechanica, materialen en constructies, werkvoorbereiding, werkbegeleiding en onderhoud. Jij leert hoe je machines apparaten en installaties bij bedrijven ontwerpt, installeert en onderhoudt.

Tijdens je opleiding krijg je ook vakken als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Je gaat 4 of 5 dagen per week naar school voor je theorie en praktijklessen, daarnaast loop je een aantal stages bij een erkend leerbedrijf. De stageplaatsen moet je zelf zoeken. Voor een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl. Wanneer het lastig is om een leerbedrijf te vinden, kunnen we je daar natuurlijk bij helpen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als medisch instrumentatie technicus kun je aan de slag als technicus in het bedrijfsleven, waar medische apparatuur wordt gemaakt of onderhouden of bij een ziekenhuis, bloedbank, dialysecentrum of zorginstelling.

In een medische omgeving zorg jij ervoor dat de hoogwaardige technische apparatuur goed functioneert. Ook ben je betrokken bij het invoeren van nieuwe technieken en apparatuur. Daarnaast ondersteun je de gebruikers van die apparatuur.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt opleidingen volgen in de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

De opleiding Medisch Instrumentatie Technicus kun je doen in de bol variant. Je volgt je lessen op school en doet praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding. Je stages loop je bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

​Indien je in bezit bent van een havo-diploma kom je in aanmerking voor een verkorte opleiding. Bespreek de mogelijkheden tijdens de intake.

Na je aanmelding kun je worden uitgenodigd voor een AMN-test. De testresultaten gebruiken we om je bij de start van de opleiding optimaal te kunnen begeleiden.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Let op: Je meldt je aan voor de opleiding: Technicus Engineering. Deze opleiding kun je volgen in diverse werkvelden. Medische Instrumentatie Techniek is er één van.

Je kunt je ook aanmelden voor deze opleiding in één van de andere werkvelden of voor de brede opleiding. In de brede opleiding maak je in het eerste jaar kennis met de werkvelden elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als je na vier jaar bent afgestudeerd, kun je drie dingen doen:

 • Je kunt jouw kennis verbreden door een andere Technicus-opleiding op niveau 4 te volgen.
 • Je kunt doorstromen naar het HBO.
 • Je kunt gaan werken bij een bedrijf waar ze om je zitten te springen.

Wanneer je een andere niveau 4 Technicus-opleiding gaat volgen, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van bepaalde vakken. Stroom je door naar het HBO, dan kun je op de Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld de richting Gezondheidstechnologie kiezen, maar ook een andere vervolgopleiding in een elektronica-richting is dan mogelijk. Verder kun je ook doorstromen naar een HBO-(leraren)opleiding.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar andere opleidingen op niveau 4: Technicus human technology of Technicus Engineering werkveld Elektrotechniek.

Aanmelden

CREBO
25297
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
4 jaar
Startmoment(en)
 • augustus 2022