Tegemoetkoming in de schoolkosten: 18min regeling

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een regeling voor ouders/verzorgers die de verplichte boeken en/of leermiddelen en andere schoolkosten van hun minderjarige kinderen niet kunnen betalen. Bij Techniek College Rotterdam noemen we dit de ’18min regeling’. Voor wie deze regeling bestemd is, wat de voorwaarden zijn en hoe je een aanvraag indient, lees je hier.