Doorlopende leerroutes

Speciaal traject voor vmbo en mbo

Vanuit Sterk Techniek Onderwijs (STO) ontstond er ruimte om samen met vo-scholen doorlopende leerroutes te ontwikkelen. In deze onderwijstrajecten komen vmbo-leerlingen en mbo-studenten samen. Zo ontwikkelen we samen het onderwijs van de toekomst.

Wat is een doorlopende leerroute?

Een doorlopende leerroute is een vernieuwend onderwijstraject dat we samen met een aantal vo-scholen hebben ontwikkeld. De doorlopende leerroute start in vmbo-3 (basis en profiel PIE) en eindigt met het behalen van een mbo-diploma op niveau 2 (startkwalificatie). Leerlingen kunnen de leerroute in 3 jaar afronden, maar sneller of langzamer is ook mogelijk. 

Samen met vo-scholen onderzoeken we ook de mogelijkheid om doorlopende leerroutes te ontwikkelen vanuit kaderopleidingen (PIE en D&P). 

  • Betere beroepskeuze 
  • 1 opleiding voor vmbo-mbo 
  • Direct uitstromen naar een baan of vervolgopleiding
  • Geschikt voor alle vmbo-leerlingen 
  • Gaten in onderwijsprogramma 
  • Dubbelingen in onderwijsprogramma

Interessant voor jouw leerlingen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen over onze doorlopende leerroutes? Ben je benieuwd naar de instroomeisen? Of heb je ideeën om samen onderwijs te ontwikkelen? Bel of mail ons. Binnen 5 werkdagen ontvang jij een reactie. 

Ben Weenink

Ben Weenink

Ambassadeur Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Ambassadeur Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Tannet Remmelts

Tannet Remmelts

Onderwijsadviseur

Onderwijsadviseur binnen Techniek College Rotterdam