F-gassen I (FGC 1)

Je werkt als monteur in de koudetechniek met milieuschadelijke stoffen zoals koudemiddelen. Om bevoegd te zijn om alle soorten van koeltechnische handelingen (installeren, onderhoud, revisie, service, lekcontroles en leeghalen/terugwinning) te mogen verrichten moet je het F-gassen Certificaat I behalen.

Voor wie?

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor monteurs in de koudetechniek met milieuschadelijke stoffen zoals koudemiddelen. Om bevoegd te zijn om alle soorten van koeltechnische handelingen (installeren, onderhoud, revisie, service, lekcontroles en leeghalen/terugwinning) te mogen verrichten moet je het F-gassen Certificaat I behalen. Voor het succesvol volgen en afsluiten van deze cursus is het hebben van basiskennis en vaardigheden rondom koudetechniek een vereiste.  Is deze kennis niet aanwezig dan adviseren wij voorafgaand aan deze cursus de basiscursus Koudetechniek te volgen.

Meer over de cursus

Meer over de cursus

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. F-gassen theorie
 2. Praktijkdagen Koudemiddel en Handelingen
 3. Praktijkdagen Solderen en Monteren
 4. Installatie & Inspectie

Ad 1: F-gassen theorie:

 • Koelproces
 • CFK’s, HCFK’s en HFK’s
 • Definitie en symbolen
 • Uitvoering en kenmerken van installaties
 • Technische eisen voor koelinstallaties
 • Fabricage en montage
 • Testen, vacumeren, vullen, in bedrijfstellen en inregelen
 • Meten van bedrijfsomstandigheden
 • Invullen van logboeken en rapportageformulieren
 • Storingsanalyse en zorgvuldig handelen
 • Handelwijze bij reparatie en onderhoud
 • Ledigen van installatie, recycling en opslag van koudemiddelen.

Ad 2: Koudemiddel en handelingen:

 •   Ledigen, onderdelen vervangen, vacumeren, vullen en in bedrijfstellen van de koelmachine zonder verlies van koudemiddel.

Ad 3: Solderen en monteren:

 •   Oefenen van verschillende basistechnieken hardsolderen ter voorbereiding op het praktijkexamen.

Ad 4: Installatie & Inspectie:

 • Beoordeling van logboek(en) en bijbehorende documenten.
 • Omschrijving van een uit te voeren opdracht om een van de hoofdcomponenten te vervangen
 • Uitleg geven over het functioneren van een installatieonderdeel of component.
 • Oplevering van de installatie met advies over de algemene indruk van de installatie inclusief potentiële emissiemogelijkheden en het energieverbruik.

Alle  cursusdagen bestaan uit theorie en praktijk. Door deze opzet wordt de relatie tussen de praktijk en de onderliggende theorie optimaal onder de aandacht gebracht.

Cursusduur en startdata

Cursusduur en startdata

De middag/avond cursus is gepland op 11 dagen van 15.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Deze cursus start jaarlijks in februari, april en september. 

Kosten en subsidie

Kosten en subsidie

De prijs voor de cursus bedraagt: € 2.699,- Prijs is inclusief lesboeken, materiaal.

Examen kosten F-gassen cat 1: € 768,35 (prijs van 2021)

Optioneel: warme maaltijden: € 133,--

Alle prijzen zijn BTW vrijgesteld.

 

Examinering en erkenning

Examinering en erkenning

Het F-gassen examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en wordt door STEK afgenomen op de locatie Prins Alexanderlaan 55 (Koudecentrum) Rotterdam. Techniek College Rotterdam vraagt bij STEK het examen aan voor haar cursisten. De examendatum zal dan ook direct na afloop van de cursus liggen.

Verwante cursussen

Verwante cursussen

Mogelijk zijn onze volgende cursussen ook interessant voor u:

Aanmelden

Duur
11 middagen/avonden
Kosten
Cursus: € 2.699,- excl. examinering en maaltijden
Certificering
STEK
Cursusinhoud
F-gassen I (FGC 1)