Middenkaderfunctionaris bouw

Ontwerpen uitwerken, de uitvoering voorbereiden, projecten uitvoeren, een omgeving beheren, metingen doen en een informatiesysteem up-to-date houden. Dat zijn de belangrijkste taken die je als middenkaderfunctionaris bouw uitvoert.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

De beroepsopleiding Middenkaderfunctionaris bouw bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. In het basisdeel leer je hoe je projectinformatie verzamelt, registreert, beheert en integreert. In je  profieldelen ga je dieper in op het ontwerpen. Je werkt ontwerpen uit voor woningen en kantoren en maakt ze klaar om een omgevingsvergunning aan te vragen of een aanbesteding te starten.

Tijdens de opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. Op de locatie Jan Ligthartstraat bieden we momenteel de keuzedeelcombinaties Binnenhuisarchitectuur met Doorstroom hbo en Ondernemerschap met Doorstroom hbo.
Op de locatie Schiedamseweg bieden we komend jaar Digitale Vaardigheden en Binnenhuisarchitectuur.

Je gaat 4 of 5 dagen per week op school voor je theorie en praktijklessen, daarnaast loop je een aantal stages bij een erkend leerbedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Het is mogelijk om de opleiding verkort te doen. Op de Schiedamseweg bieden we een speciaal opleidingsprogramma voor studenten die in het bezit zijn van een havo-diploma. Op de Jan Ligthartstraat is een verkorte route mogelijk voor excellente studenten. Vraag ons naar de mogelijkheden die we jou kunnen bieden!

Kom bij deze opleiding proefstuderen, zo zie je precies wat de opleiding inhoudt, maak je kennis met de docenten en hoor je de ervaringen van studenten die deze opleiding volgen. Op deze manier wordt het makkelijker voor je om een goede keuze te maken, kijk hier wanneer je kunt komen proefstuderen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als middenkaderfunctionaris bouw kun je aan de slag bij architectenbureaus, gemeenten en woningbouwverenigingen. Wat je precies doet, hangt af van de grootte van het bedrijf en jouw specialisatie. Bij grotere organisaties kun je je vaker specialiseren. Wil je meerdere taken hebben? Dan zit je bij een kleiner bedrijf waarschijnlijk beter op je plek.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

 

Voor de aanmelding op locatie Jan ligthartstraat geldt de volgende, aanvullende, procedure voor toelating:

 1. Leerling meldt zich aan via de site > op de site staat de procedure met heldere informatie over de verplichte intake-activiteiten. De student moet een duidelijk beeld krijgen van de eisen die aan hem worden gesteld voor toelating (twee opdrachten + gesprek + plaatsingsavond).
 2. Leerling ontvangt mail ter bevestiging.​
 3. Leerling ontvangt uitnodiging voor intake met de bijbehorende opdracht (opdracht 1) en in de mail staat dat zij dyslexie- of andere verklaringen mee moeten nemen.

 

Opdracht 1 in te leveren bij intakemoment:

Maak met potlood schetsen van de plattegronden en gevels van jouw woning, op schaal 1:50. Geef daarbij een overzicht/moodboard van de materialen en sfeer in je woning.

 1. Leerling vult DDD formulier in en levert in.
 2. Tijdens intake: inleveren opdracht 1, bespreking van de opdracht met de student en feedback en algemene presentatie over opleiding bouwkunde, DDD formulier controleren, uitdelen informatieboekje, uitleg opdracht 2.
 3. Vragen beantwoorden leerlingen.
 4. Verklaringen innemen dyslexie etc.
 5. Binnen 2 weken inleveren opdracht 2 via de mail [email protected]
 6. Opdracht 1 of 2 niet ingeleverd: opleiding mag weigeren.
 7. Eventueel tweede gesprek bij twijfel.
 8. Studiekeuzeadvies positief/negatief (maar niet bindend).
 9. Aanwezigheid plaatsingsavond.

 

Leerling wordt niet geplaatst wanneer er niet voldaan wordt aan één van de volgende verplichtingen:

 • Opdracht 1
 • Intakegesprek
 • Opdracht 2
 • Plaatsingsavond

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na deze opleiding kun je meteen aan de slag. Mag het voor jou nog groter en ingewikkelder? Ontwikkel je dan verder als specialist en groei door naar een leidinggevende functie. Wil je verder leren? Volg dan een hbo-opleiding, zoals Technische Bedrijfskunde of Bouwkunde.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de andere niveau 4 opleidingen zoals Middenkaderfunctionaris infra of Technisch leidinggevende.

Aanmelden

CREBO
25104
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
4 jaar
Verkort
Het is mogelijk om de opleiding verkort te doen. Op de Schiedamseweg bieden we een speciaal opleidingsprogramma voor studenten die in het bezit zijn van een havo-diploma. Op de Jan Ligthartstraat is een verkorte route mogelijk voor excellente studenten.
Startmoment(en)
 • Augustus 2022