Middenkaderfunctionaris infra

Ontwerpen uitwerken, de uitvoering voorbereiden, projecten uitvoeren, een omgeving beheren, metingen doen en een informatiesysteem up-to-date houden. Dat zijn de belangrijkste taken die je als middenkaderfunctionaris infra uitvoert.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

De beroepsopleiding Middenkaderfunctionaris infra bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. In het basisdeel leer je hoe je projectinformatie verzamelt, registreert, beheert en integreert. In je profieldeel ga je dieper in op het voorbereiden van infrawerk, het uitwerken van een ontwerp en het maken van een onderhoudsplan. Daarnaast leer je hoe je je collega’s begeleidt bij de uitvoering en hoe je de tijd en de kosten bewaakt.

Tijdens de opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. In het eerste jaar haal je ook je VCA-VOL zodat je verantwoord stage kunt lopen. Ook volg je één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Je gaat 4 of 5 dagen per week naar school voor je theorie en praktijklessen, daarnaast loop je een aantal stages bij een erkend leerbedrijf. De stageplaatsen moet je zelf zoeken. Voor een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl. Wanneer het lastig is om een leerbedrijf te vinden, kunnen we je daar natuurlijk bij helpen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als middenkaderfunctionaris infra kun je bijvoorbeeld aan de slag bij bedrijven in de wegen- of waterbouw. Wat je precies doet, hangt af van de grootte van het bedrijf en jouw specialisatie. Bij grotere organisaties kun je je vaker specialiseren. Wil je meerdere taken hebben? Dan zit je bij een kleiner bedrijf waarschijnlijk beter op je plek.

Bol opleiding

Bol opleiding

Deze opleiding kun je volgen in de beroepsopleidende leerweg (bol). Bij een bol opleiding volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages.

Deze opleiding duurt 4 jaar. Aan de projecten is een niveau (A t/m C) gekoppeld. Dit komt ongeveer overeen met de leerjaren. Het laatste jaar is afstuderen.

Per niveau staat een onderwerp centraal. Iedere 5 weken bespreken we samen je voortgang. Die 5 weken noemen wij een periode. Een schooljaar heeft 8 perioden. De laatste periode is de afsluitingsperiode. In deze periode is ruimte voor examens, afronding van opdrachten en excursies!

Hieronder volgt een overzicht van de projecten, het onderwerp en de duur in perioden.

Niveau A (grondwerk)
- start opleiding (introductieprogramma);
- basistraject (2 perioden);
- grondwerkproject (6 perioden);
- voorbereiding stage.

Niveau B (wegen)
- wegenproject (2x2 perioden);
- stage wegen (2x2 perioden);
- keuzedeel Innovaties asfaltwegenbouw (verplichte keuze).

Niveau C (water en keuzedeel)
- waterbouwproject (2 perioden);
- keuzedeel Waterbouwtechniek (verplichte keuze)
- stage water (2 perioden);
- keuzedeelproject (2 perioden);
- stage keuzedeel (2 perioden);
- keuzedeel Integraal waterbeheer, Modelleren in de infra of Betonbouw (vrije keuze).

Afstuderen
- afstuderen aan eigen afstudeerproject (2x3 perioden);
- keuzedeel Wiskunde voor HBO of Maatvoeringstechnieken (vrije keuze).

 

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na deze opleiding kun je meteen aan de slag. Mag het voor jou nog wat groter en moeilijker? Ontwikkel je dan verder als specialist en groei door naar een leidinggevende functie. Wil je verder leren? Volg dan een hbo-opleiding. Je hebt meer dan genoeg keus: Technische Bedrijfskunde, Planologie, Geodesie, Geo-informatica, Ruimtelijke Ordening en Civiele Techniek.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar een andere niveau 4 opleiding zoals Middenkaderfunctionaris bouw.

Aanmelden

CREBO
25105
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
4 jaar
Startmoment(en)
  • Augustus 2022