Coronavirus update 26 november

26 november 2021

We hebben de afgelopen weken met grote zorg gezien dat het niet goed gaat met de ontwikkelingen rondom Corona. Vrijdag 26 november heeft weer een nationale persconferentie plaatsgevonden. Er zijn geen specifieke aanvullende maatregelen aangekondigd voor het mbo. Wel zijn er voor de uitvoering van ons werk de volgende aandachtspunten om het veilig te houden. Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 24 december 2021, tenzij in verband met de ontwikkelingen anders wordt besloten.  

 

* (Praktijk)lessen kunnen (óók na 17.00 uur) fysiek doorgang vinden, rekening houdend met de algemene uitgangspunten: 
1) als het online kan, doe het online en 
2) als het fysiek moet, organiseer het corona proof en houd de groep zo klein mogelijk;

Groepsgrootte per ruimte
Per ruimte geldt een maximale groepsgrootte (excl. personeel) van 75 personen, behalve voor ruimtes voor tentamens en examens, vooralsnog zonder externe gasten (ouders/familie/vrienden).

Quarantaine
Als iemand bij jou thuis corona heeft, moet iedereen - jij ook dus - in quarantaine gaan. Deze regeling geldt ook als je gevaccineerd bent. 

Verder gelden de volgende richtlijnen: 

- De mondkapjesplicht in de gemeenschappelijke ruimtes blijft van toepassing en we zorgen er met elkaar voor dat een ieder wordt uitgenodigd cq vriendelijk wordt verzocht om het mondkapje direct op te zetten als dat, om welke reden dan ook, even is vergeten. Op het moment dat je zit, mag het mondkapje af.
- We vragen je voorzichtig te zijn en gepaste afstand te bewaren tot elkaar.
- Er is voldoende desinfecteermiddel aanwezig en oppervlakken worden na gebruik schoongemaakt​
- W​as je handen en nies en hoest in je elleboog
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD
- Doe 2 keer per week, vrijwillig, gratis een zelftest
- Zorg voor voldoende frisse lucht.

Zelftestbeleid
Het zelftestbeleid is voor studenten en medewerkers verlengd. Studenten en medewerkers wordt geadviseerd 2x per week een zelftest te gebruiken. De website zelftestonderwijs.nl zal toegankelijk blijven voor studenten en medewerkers. Op alle locaties is een basisvoorraad zelftesten aanwezig waarvan gebruik kan worden gemaakt.
 
Vaccinatie
Vaccinatie is en blijft vrijwillig. Het is mogelij​k om je zonder afspraak te laten vaccineren. Kijk voor de mogelijkheden op prikkenzonderafspraak.nl.

Melden besmettingen
De richtlijnen ten aanzien van de afgelopen maanden zijn aangescherpt. Het is van belang de richtlijnen te handhaven en alle coronabesmettingen te melden via de gebruikelijke manier. Dit kan per e-mail via [email protected].

Extra ondersteuning
Studenten die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie of omdat er behoefte is aan extra structuur, kunnen contact opnemen met hun Studieloopbaanbegeleider.

Vragen
Er is een apart e-mailadres voor algemene vragen over de maatregelen vanwege corona: [email protected].

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en anderen en blijf allert!

Meer artikelen