Klacht over examens/toetsing

Klachten over de examinering kun je indienen bij de examencommissie. Je dient de klacht binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken bij de secretaris van de examencommissie van de wereld waar jouw opleiding onder valt. Daarbij geef je aan hoe je heet, je adres, in welke opleiding en klas je zit en beschrijf je precies waar je klacht over gaat en wat je zou willen. Vergeet ook niet de datum op je klacht te vermelden.

De examencommissie reageert binnen 10 werkdagen. De gehele procedure staat beschreven in het examenregelement. Deze kun je hier downloaden op deze site of via het studentenportaal.

Techniek College Rotterdam kent zes examencommissies. Voor elke ‘wereld van techniek’ is een examencommissie ingericht.

Hieronder de namen van de commissies, plus de emailadressen:
Examencommissie IT & Online: [email protected]
Examencommissie Maakindustrie & onderhoud: [email protected]
Examencommissie Procesindustrie: [email protected]
Examencommissie Mobiliteit: [email protected]
Examencommissie Laboratoriumtechniek: [email protected]
Examencommissie Bouwen & wonen: [email protected]

Downloads